fbpx Prawie milion dla rolników | Strzelec Opolski

Prawie milion dla rolników

Prawie milion dla rolników

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na terenie gminy Strzelce Opolskie od czerwca do lipca pracowała komisja powołana przez wojewodę opolskiego do spraw szacowania strat spowodowanych suszą w 2018 roku. Komisja sporządziła ponad 160 protokołów z szacowania strat na uprawach. Szacowania prowadzono na uprawach zbóż przed okresem żniw, natomiast na innych uprawach, w tym łąkach, również jesienią. Na podstawie sporządzonych protokołów rolnicy mogli ubiegać się o rekompensaty strat w formie bezpośrednich wypłat, po złożeniu wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

- Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnikom przysługiwały rekompensaty w wysokości 500 zł do 1 ha powierzchni w przypadku, gdy 50 procent upraw w gospodarstwie było ubezpieczonych, oraz 250 zł w przypadku braku ubezpieczenia. Okazało się, że około połowa gospodarstw posiadała ubezpieczenie, zatem ze wszystkich protokołów szacowania strat rolnicy z gminy Strzelce Opolskie otrzymali łącznie około 900 000 zł wypłat – mówi Jacek Kusidło, kierownik referatu rolnictwa.

 

W trakcie szacowania strat zmienione zostało rozporządzenie, określające warunki, na podstawie których gospodarstwo może kwalifikować się do otrzymania rekompensaty. Początkowo straty musiały wynieść ponad 30% w skali całego gospodarstwa, co uniemożliwiało otrzymanie wypłat rolnikom prowadzącym również produkcję zwierzęcą. Po zmianie prawa i wydaniu dodatkowego ogłoszenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rekompensaty mogły być również wypłacane dla gospodarstwa ze stratą poniżej 30% ogólnej produkcji, pod warunkiem określenia w protokole szacowania strat powyżej 30% na jednej uprawie.

 

- Ponieważ na terenie gminy Strzelce Opolskie znaczące straty odnotowywano na użytkach zielonych i straty znacznie przekraczały próg 30%, zatem znaleziono podstawę do sporządzenia protokołów, co umożliwiło otrzymanie przez rolników rekompensat – wyjaśnia Jacek Kusidło.

 

Rolnicy na podstawie sporządzonych protokołów mogli m.in. ubiegać się o wcześniejsze wypłaty dopłat bezpośrednich czy wziąć kredyt na zakup dodatkowej paszy lub odtworzenie produkcji.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Tradycja wciąż żywa
Uwierzcie w siebie
Kupili nową armatkę
Kredyt na przystanku
Złoci śpiewacy

Odpowiedz