fbpx Poszukiwani: opiekunowie i seniorzy! | Strzelec Opolski

Poszukiwani: opiekunowie i seniorzy!

Poszukiwani: opiekunowie i seniorzy!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Właśnie rusza projekt pn. „Ujazd - gmina przyjazna seniorom - rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne”. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu. Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.

 

Przypomnijmy, że w Niezdrowicach, w budynku świetlicy wiejskiej, otwarty zostanie dom dziennego pobytu dla seniorów. Do domu codziennie ma być dowożonych 20 seniorów. Będą przebywać tam po 8-9 godzin. Transport i wyżywienie zapewni gmina. Seniorami na miejscu zajmą się opiekunowie. Niezdrowicka świetlica zostanie doposażona w sprzęt do rekreacji, komputery, system audiowizualny oraz siłownię na świeżym powietrzu, z której będą mogli korzystać seniorzy i mieszkańcy wsi.

 

Dodatkowo, w ramach projektu, gmina zapewni 10 seniorom obłożenie chorym całodzienną opiekę w miejscu zamieszkania. Opiekun będzie przychodził do tych ludzi na kilka godzin dziennie, zrobi zakupy, posprząta. Dzięki temu osoby z rodziny, które cały czas poświęcają seniorowi, będą mogły podjąć pracę.

 

Projekt przewiduje też darmowe kursy opieki nad osobą starszą dla chętnych mieszkańców gminy.

 

- W związku z tym projektem Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe rozpoczyna rekrutację opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych - mówi Danuta Ogaza, kierownik OPS w Ujeździe. - Nabór będzie prowadzony w terminie od 15 do 28 lutego 2018 (liczy się data wpływu dokumentacji do ośrodka pomocy społecznej). Natomiast rekrutacja osób starszych, niesamodzielnych, prowadzona będzie od 1 do 15 marca 2018 oraz w sposób ciągły w czasie realizacji projektu.

 

Do udziału w projekcie w roli opiekuna faktycznego mogą zgłaszać się osoby, które rzeczywiście sprawują opiekę nad osobą starszą, niesamodzielną, na co dzień jej pomagają. Opiekunowie muszą mieszkać na terenie gminy Ujazd.

 

- Osoby chętne powinny zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o kwalifikowalności kandydata - instruuje Danuta Ogaza. - Dokumenty są do pobrania w siedzibie OPS oraz na stronie internetowej www.ujazd.naszops.pl w zakładce „Projekty unijne/Ujazd - gmina przyjazna seniorom”. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które wezmą udział w 80-godzinnym kursie „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej”. Projekt zakłada zatrudnienie 5 opiekunów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą kurs - dodaje kierownik.

 

Wartość projektu senioralnego w gminie wynosi 2,1 mln zł, z tego 2 mln to dofinansowanie unijne z RPO. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Niedźwiedź na ulicy
Trzeba było go zabić...
Co z parkingiem?
Koncertowy wieczór

Odpowiedz