fbpx Ponad dwa miliony na zabytki | Strzelec Opolski

Ponad dwa miliony na zabytki

Ponad dwa miliony na zabytki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Jak w gminie Strzelce Opolskie dba się o zabytki? Tego można dowiedzieć się ze sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami za lata 2017-2018. Gmina współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i kościołami, żeby wypromować wartości niematerialne i dziedzictwo kulturowe naszego terenu. W tym czasie na remonty, konserwacje i opracowania projektowe wydano 2 203 601,35 zł, w tym 140 000 zł dotacji. Dotyczyły one obiektów takich jak park w Błotnicy Strzeleckiej, świetlica wiejska w Kadłubie-Piecu, kapliczka w Ligocie Górnej, budynek Centrum Kultury w Szczepanku, była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich, strzelecki ratusz czy mogiła lotników polskich na cmentarzu przy ulicy Gogolińskiej. W maju 2018 roku w Ligocie Dolnej powstało Muzeum Sztuki Sakralnej, w którym gmina otworzyła punkt informacji turystycznej. Roczny koszt utrzymania punktu IT oraz wsparcie muzeum wynosi 24 000 zł. Gmina współpracuje również z Polskim Towarzystwem Turystyki Krajoznawczej. W latach 2017-2018 podróżujący zdobyli 87 Regionalnych Odznak Turystycznych „Znam Ziemię Strzelecką”, a koszt ich wykonania to blisko 2 800 zł.

 

W ciągu tych dwóch lat corocznie zorganizowano 18 razy dożynki wiejskie, a poniesione na nie przez gminę wydatki wyniosły blisko 260 000 zł. Jarmark bożonarodzeniowy na placu Myśliwca to zarówno w 2017, jak i w 2018 roku, koszt około 25 000 zł.

 

Wytypowano również dwa obiekty, które są zagrożone i wymagają remontu. Obydwa znajdują się w Dziewkowicach. Pierwszy to budynek przy ul. Strzeleckiej 1, a drugi - przy ul. Plac Klasztorny 3-4 (jest przeznaczony na sprzedaż).

 

Największe koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zabytkowej zieleni ponoszone są na prace w parku miejskim w Strzelcach. W 2017 roku wyniosły one blisko 400 000 zł, rok później nieco ponad 300 000 zł.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Obwodnica Grodziska gotowa
Odwiedzili stolicę piosenki
Potrzebne były silne ręce

Odpowiedz