Ponad 100 km kanalizacji

Ponad 100 km kanalizacji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy mają ustawowy obowiązek podłączenia się do kanalizacji ściekowej tam, gdzie ona występuje - chyba, że budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wtedy właściciele wyposażają nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnię przydomową (spełniające odpowiednie wymogi).

W gminie Strzelce Opolskie na ok. 30 tys. mieszkańców ok. 27 tys. jest już podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, w samym mieście - ok. 17 800 mieszkańców. Na terenach wiejskich z pomocą dotacji unijnych Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. wybudowały ok. 100 km sieci kanalizacyjnej.

- Ok. 30 % właścicieli posesji krytycznie podchodziło do budowy kanalizacji i przyłączania się do niej. Z różnych powodów, jednak głównie z przyczyn finansowych - mówi Małgorzata Sokołowska, kierownik biura jednostki realizującej projekt w SWiK. - Po wprowadzeniu przez spółkę programu wykupu wybudowanych na własnych posesjach przyłączy, w związku z możliwością uzyskania zwrotu środków oraz akcji informacyjnych większość właścicieli posesji wybudowała przyłącza i dokonała podłączenia do sieci - dodaje Sokołowska.

W roku 2017 SWIK podpisał z mieszkańcami kolejne 42 umowy na odbiór ścieków na terenach wiejskich.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy o ochronie środowiska sprawiają, że nawet zagorzali przeciwnicy w końcu będą musieli przyłączyć się do kanalizacji.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Deszczowe świętowanie
Bezpiecznie pozbędziesz się dokumentów
Aleksandra mistrzynią świata
Dożynki tuż-tuż
Nowy dach i okna

Odpowiedz