fbpx Podzielili się władzą | Strzelec Opolski

Podzielili się władzą

Podzielili się władzą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Za nami kolejny etap podziału stanowisk w radzie. Na drugiej sesji nie tylko zaprzysiężono burmistrza, ale też wybrano składy komisji stałych.

Burmistrz Norbert Koston po zaprzysiężeniu obiecywał, że będzie respektował prawa rady miejskiej i dążył do jak najlepszej realizacji procedur. Poprosił też radnych, aby wszystkie swoje uwagi zgłaszali podczas sesji na piśmie, aby łatwiej było je przekazywać urzędnikom do wdrażania.

Rada wyłoniła skład komisji rewizyjnej i problemowych. Przewodniczący Rafał Kupke zaproponował, aby każdy radny zgłaszał się do pracy w komisji, której zakres działania najbardziej go interesuje. Żadnej kandydatury nie odrzucono.

W komisji rewizyjnej zasiedli: Helena Krasucka jako przewodnicząca, Janusz Steinert jako zastępca przewodniczącego oraz Anna Mróz, Cecylia Widera i Beata Smieszkoł. W naszej gminie burmistrz startował z list Mniejszości Niemieckiej, a większość radnych z list komitetu Nasza Gmina Kolonowskie. Na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Helenę Krasucką – osobę startującą spoza tych dwu grup - daje to szanse na obiektywną ocenę pracy nowo wybranego samorządu. W komisji rewizyjnej żaden z komitetów nie ma większości.

Do komisji budżetu i finansów wybrano Mariusza Czupałę, Franciszka Klimasa, Katarzynę Gotwald, Krzysztofa Czupałę, Joannę Smykała, Annę Mróz i Cecylię Widera. Przewodniczącym został Mariusz Czupała, a zastępcą - Katarzyna Gotwald, oboje z komitetu Nasza Gmina Kolonowskie, który ma większość w komisji.

W komisji gospodarczej i rolnictwa zasiądą: Anna Mróz, Janina Urbańczyk, Cecylia Widera, Józef Klysek, Krystyna Bajsarowicz-Spałek, Krzysztof Czupała, Joanna Smykała, Franciszek Klimas i Janusz Steinert. Przewodniczącą komisji została Krystyna Bajsarowicz-Spałek (startowała z list MN), a jej zastępcą - Joanna Smykała (NGK). W komisji gospodarczej większość mają radni z list Mniejszości Niemieckiej.

Do komisji oświaty i spraw społecznych weszli: Jolanta Kłopotowska, Janina Urbańczyk, Krystyna Bajsarowicz-Spałek, Helena Krasucka, Mariusz Czupała, Beata Smieszkoł i Katarzyna Gotwald (NGK), która została przewodniczącą komisji. Na jej zastępczynię wybrano Janinę Urbańczyk (startowała z list MN). Żadna z grup nie ma większości w tej komisji.

Przy podziale pracy w radzie miejskiej w Kolonowskiem nie decydowały polityczne układy. Choć grupa Nasza Gmina Kolonowskie ma większość w radzie, nie zagarnęła dla siebie wszystkich stanowisk ani nie zdominowała pracy komisji. Dobrze to wróży kolejnej kadencji. Miejmy nadzieję, że decyzje będą podejmowane indywidualnie przez radnych, a nie przez komitety.

MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Turyści nie kończą sezonu
Pierwsza wigilia w gminie
Pod patronatem posła i mikołaja
Niepełnosprawność po śląsku

Odpowiedz