Pod Siedlcem powstanie taśmociąg

Pod Siedlcem powstanie taśmociąg

Artykuły : 
Numer wydania: 

Jak wiadomo, Zakłady Wapiennicze Lhoist SA planują uruchomienie nowej kopalni Tarnów Wschód na terenach pomiędzy Otmicami a Siedlcem. Firma otrzymała już koncesję na eksploatację odkrytego tam złoża wapienia. Na początek odkrytych zostanie ok. 10 ha. Urobek ma być transportowany specjalnym taśmociągiem. Firma przygotowuje się do jego budowy.

W ubiegłym tygodniu urząd gminy w Izbicku ogłosił informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy systemu transportu kruszywa z węzła kruszenia wstępnego nowej kopalni do istniejącego zakładu. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją przedsięwzięcia oraz złożyć pisemnie swoje wnioski i uwagi.

Taśmociąg oddalony będzie 2 kilometry od najbliższych zabudowań i zlokalizowany głównie na terenach należących do lasów państwowych, przy drodze powiatowej Otmice - Kamień Śląski oraz przy linii kolejowej Bytom - Wrocław.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę utwardzonego placu o powierzchni 2,5 ha, na którym stanie stacja kruszenia. Wapień ze wstępnej stacji przesiewania i kruszenia zostanie przetransportowany układem przenośników taśmowych do stożka buforującego w pobliżu istniejącego zakładu przeróbczego.

Instalacja powinna spełniać wysokie wymagania związane z ochroną środowiska. Inwestor musi zadbać o zminimalizowanie pyłu, który powstaje w wyniku transportu urobku. W tym celu np. drogi (poza taśmociągiem) zostaną wyposażone w systemy zraszania, zostaną też wprowadzone ograniczenia prędkości do 30km/h, wszystkie maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane na terenie inwestycji będą posiadały wysoki standard techniczny o efektywnym zużyciu paliwa, pojazdy i maszyny będą podlegały regularnym przeglądom technicznym.

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od terenów chronionych akustycznie nie planuje się stosowania szczególnych form ochrony przed hałasem.

bea

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przybyli nie tylko trzej królowie
Zbudowali własną szopkę
Świń będzie jeszcze więcej
Ślisko na betonówce
Tablica zniknęła
Przyjemne z pożytecznym
Dopłacą, byś pozbył się azbestu!

Odpowiedz