fbpx Po co drogi na pola? | Strzelec Opolski

Po co drogi na pola?

Po co drogi na pola?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Spóroku wyremontowano w tym roku kolejne dwie drogi transportu rolnego (DTR). Obydwie trasy leżą równolegle do ul. Chrobrego, jedna to tzw. droga za stodołami, druga prowadzi od kapliczki w kierunku kościoła. Mieszkańcy zastanawiają się, po co gmina wydaje pieniądze na utwardzanie dróg prowadzących donikąd? Czy nie ma ważniejszych wydatków?
- Robimy te drogi ponieważ mamy możliwość otrzymania dofinansowania ze środków budżetu województwa opolskiego przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych - wyjaśnia wiceburmistrz, Konrad Wacławczyk. - W przypadku drogi za stodołami z wydanych 68 tysięcy złotych gmina odzyskała 47 tysięcy, a za drogę za kościołem ze 102 tysięcy województwo wyłożyło 73 tysiące.
Gmina Kolonowskie przesłała nam całą listę argumentów przemawiających za remontowaniem dróg śródpolnych: przebudowa drogi to skrócony czas dojazdu do pól, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zniszczenia w środowisku i na gruntach rolnych poprzez zmniejszenie do minimum emisji hałasu i zapylenia. Droga rolna „za stodołami” biegnie za gospodarstwami rolnymi usytuowanymi wzdłuż drogi powiatowej ul. B. Chrobrego. Wszystkie gospodarstwa rolne mają wyjazdy z tyłu posesji na tę drogę. Remontowane odcinki odciążają drogę powiatową, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Urzędnicy podkreślają, że dzięki remontom poprawi się ogólny wygląd estetyczny wsi, bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Ponadto wszyscy mieszkańcy, nie tylko rolnicy, mogą wykorzystywać drogi transportu rolnego do wędrówek pieszych lub rowerowych.
Czy te argumenty przekonają spóroczan? W gminie Kolonowskie utwardzono już wszystkie drogi w strefie ścisłej zabudowy. Może remonty dróg rolnych z pomocą dotacji zewnętrznych nie są w tej sytuacji najgorszym pomysłem...
MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Starostwo ma czas
Jedyny taki dom...
Poeta ze Staniszcz Małych

Odpowiedz