fbpx Pierwszeństwo mają... | Strzelec Opolski

Pierwszeństwo mają...

Pierwszeństwo mają...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Do pierwszych klas szkół podstawowych uczniowie przydzielani są na podstawie przynależności do obwodu, w którym znajduje się szkoła. Kryterium „obwodowości” jest nadrzędne - wynika z prawa oświatowego.

 

W przypadku, gdy w szkole po naborze zostaną wolne miejsca, mogą zapełnić je dzieci spoza obwodu szkoły. Dla takich kandydatów w minioną środę na sesji radni ustalili dodatkowe kryteria rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały osoby, które mieszkają na terenie gminy Strzelce Opolskie, oraz te dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do wskazanej szkoły.

 

Radni przyjęli też kryteria przyjęć do przedszkoli. Pierwszeństwo mają dzieci, które spełniają kryteria zawarte w prawie oświatowym, m.in. wielodzietność, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata przez rodzica. Na dalszym etapie rekrutacji obowiązywać będą przyjęte przez radę miejską kryteria dodatkowe. Zgodnie ze środową uchwałą, największe szanse na przyjęcie do przedszkola będą miały dzieci, których oboje rodzice pracują. W drugiej kolejności przyjmowane będą te dzieci, których rodzice (oboje lub jeden z nich) uczą się, studiują. Na dodatkowy punkt przy rekrutacji może liczyć też maluch, którego jeden rodzic pracuje, a drugi zarejestrowany jest w urzędzie pracy jako bezrobotny. Premiowani mają być również kandydaci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

 

Aktualnie trwa nabór kandydatów do przedszkoli. Można ich zgłaszać do połowy marca (szczegóły na stronie gzoj-strzelceopolskie.pl).

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Strzelecka ZAKSA z nowymi władzami
Firma odpowiada
Przedsiębiorco, korzystaj z rad!
Dbają o kręgosłup
Willa na sprzedaż

Odpowiedz