fbpx Pastor, który założył Piotrówkę | Strzelec Opolski

Pastor, który założył Piotrówkę

Pastor, który założył Piotrówkę

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=469|title=Odsłonięcia tablicy dziękczynnej|desc=|link=popup|align=left|width=113|height=150]Dzięki jego staraniom w roku 1832 znalazło tutaj 60 rodzin swój byt i swoją przyszłość – brzmi polskojęzyczny (obok niemiecko- i czeskojęzycznego) fragment tablicy dziękczynnej odsłoniętej i uroczyście poświęconej w miniony piątek przez proboszcza, księdza Alojzego Piechotę. Tego dnia bowiem mieszkańcy Piotrówki uczcili pamięć Piotra Sikory – założyciela ich wioski.
Po wieczornej mszy świętej delegatura z Niemiec, zaproszeni goście i mieszkańcy udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej przygotowali wieczór poświęcony patronowi wsi. Zgromadzeni mogli zapoznać się z biografią założyciela Piotrówki dzięki specjalnym trójjęzycznym folderom (życiorys spisała Edita Štěříková, na polski przetłumaczyła Joanna Szłapa). W obchodach udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia wspierającego porozumienie niemiecko-polskie i współpracującego z Piotrówką wraz z jego szefem Dieterem Utikalem.
- Dziękuję zwłaszcza dyrektor szkoły Barbarze Prokopiak oraz nauczycielem z Joanną Szłapą na czele za zaangażowanie w przygotowanie obchodów – mówił Utikal. – To dzieci są przyszłością wioski i one przede wszystkim powinny znać jej historię, by kiedyś przekazywać ją innym.
Utikal zwrócił też uwagę na symboliczną wymowę godła wioski, na którym widnieje sikorka.
- To dla nas, mieszkańców, święto szczególne – stwierdziła sołtyska Piotrówki, Alina Sereda. – Mimo że ma ono charakter kościelno-szkolny, w obchodach biorą udział wszyscy. W końcu Piotrowi Sikorze zawdzięczamy istnienie wioski.
JL

Koleje życia Piotra Sikory przybliżył obecny na uroczystościach pastor kościoła ewangelicko-reformowanego z Zelowa, ksiądz Mirosław Jelinek:
Kościół ewangelicko-reformowany zrzesza tradycję braci czeskich, do których przynależał Petr Šikora, żyjący w latach 1797-1837. W tym roku mija 550 rocznica założenia tzw. jednoty braterskiej, a 450 rocznica powołania polskiej prowincji tego kościoła. Piotr Sikora należał do trzeciej fali uchodźców w czasie wojen śląskich. Piotrówka była jedną z wielu parafii przez niego założonych, jego syn Hugo został pastorem w Zelowie. Sikora pozyskał ziemię w komorze wrocławskiej. Dzięki niemu możliwa była lokalizacja wsi, zadbał o wszelkie sprawy urbanistyczne, wytyczenie działek itp. W tych działaniach widać wielkość i mądrość człowieka, który znał ludzi i wiedział, co dla nich najlepsze.
Tym, co łączy tradycję braci czeskich i istniejącą dziś wspólnotę kościoła rzymskokatolickiego jest głoszenie i umiłowanie Słowa Bożego – Ewangelii, a także przekazywanie go w rodzimym języku.

Odpowiedz