fbpx Otworzą dom dzienny | Strzelec Opolski

Otworzą dom dzienny

Otworzą dom dzienny

Artykuły : 
Numer wydania: 

Od stycznia w gminie Ujazd będzie działał dom dziennego pobytu dla seniorów. Zostanie ulokowany w Niezdrowicach, w budynku świetlicy wiejskiej. Pod koniec sierpnia Krzysztof Początek z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przedstawiał radnym założenia projektu.

- Projekt zakłada funkcjonowanie domu przez dwa lata. Wartość całości to 2,1 mln zł, z tego 2 mln to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkładem własnym gminy będzie użyczenie budynku świetlicy oraz opłacanie mediów - są to opłaty, które gmina i tak ponosi w związku z utrzymaniem obiektu. Można powiedzieć, że realizacja projektu w gminie przebiegnie dla niej bezkosztowo - przekonywał Początek.

Do domu ma być dowożonych 20 seniorów. Transport zapewni gmina. Codziennie, od poniedziałku do piątku, spędzą w Niezdrowicach po 8-9 godzin. Będą mieli zapewnione wyżywienie oraz zajęcia z opiekunami osób starszych. Do ich dyspozycji będzie też pokój wytchnień do odpoczynku w wygodnym fotelu.

Dom wiejski zostanie doposażony w sprzęt do rekreacji, komputery, system audiowizualny oraz siłownię na świeżym powietrzu, z której będą mogli korzystać również mieszkańcy wsi.

Dodatkowo gmina zapewni 10 seniorom obłożenie chorym całodzienną opiekę w miejscu zamieszkania.

- Opiekun będzie przychodził do tych ludzi na kilka godzin dziennie, zrobi zakupy, posprząta - mówi Krzysztof Początek. - Ma to ułatwić powrót do pracy osobom z rodziny, które dotąd opiekowały się takim obłożnie chorym seniorem.

Projekt przewiduje też kursy opieki nad osobą starszą. Będą one darmowe dla chętnych mieszkańców gminy. W domu w Niezdrowicach znajdą zatrudnienie 4 osoby - opiekunowie i kucharz. Zatrudnieni będą też opiekunowie do indywidualnej opieki nad obłożnie chorymi.

- Projekt skierowany jest do seniorów, którzy mają bardzo niskie dochody i których wytypuje Ośrodek Pomocy Społecznej - mówi burmistrz Tadeusz Kauch. - Nie ma możliwości, by przyjmować seniorów do domu dziennego za opłatą - dodaje.

Mieszkańcy Niezdrowic nadal będą mogli korzystać z domu wiejskiego - na co dzień z piętra i poddasza, a popołudniami oraz w soboty i niedziele - również z parteru.

Projekt senioralny realizowany będzie do końca 2019 roku. Potem gmina chce się starać o kolejne środki na utrzymanie domu dziennego.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Już w najbliższą niedzielę... Dożynki gminne
Sołtyska zrezygnowała
Z serdecznościami
Na pomoc Ciskowi
Odeszli...

Odpowiedz