O finansach i oświacie

O finansach i oświacie

Artykuły : 
Numer wydania: 

W grudniu rada miejska w Strzelcach obradowała dwa razy.

We wtorek, 20 grudnia, radni przyjęli pięć uchwał, każda dotyczyła finansów. Wprowadzono poprawki do wieloletniej prognozy finansowej gminy, zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów zielonych w Strzelcach Opolskich tzw. Rybaczówka - utrzymanie zieleni” w kwocie 195 tys. zł. Radni ustalili stawkę dotacji na funkcjonowanie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w wysokości 2500 zł za każdy dzień otwarcia odkrytej pływalni. Przyjęto też budżet na rok 2017. O podziale gminnej kasy w nowym roku i największych wydatkach informowaliśmy na łamach „Strzelca” na początku grudnia.

Na sesji 28 grudnia radni pochylili się nad siedmioma uchwałami, które dotyczyły głównie oświaty. Uchwalili plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę (organizacja doradztwa metodycznego będzie kosztować 30 000 zł, dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - 52 600 zł, dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli, warsztatów itp. - 82 000 zł). Ustalono kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę oraz opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat (1 zł za każdą godzinę przekraczającą podstawowy wymiar zajęć). Przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzelce Opolskie.

Beata Baryga

Odpowiedz