fbpx O drogach, słupach i bałaganie | Strzelec Opolski

O drogach, słupach i bałaganie

O drogach, słupach i bałaganie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego piątego września w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Inwestycje w toku

- Szykujemy się do przeprowadzenia kolejnego przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śl. - poinformował radnych burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Liczę na to, że wydłużony termin realizacji, zwłaszcza pierwszego etapu, do końca roku 2018, pozwoli wyłonić firmę, która zaproponuje zbliżone do naszych kwoty finansowe.

Jeżeli chodzi o budowę drogi transportu rolnego pomiędzy Łąkami Kozielskimi a Lichynią, to firma Domax położyła już warstwę wiążącą i na dzień dzisiejszy trwają prace związane z oczyszczaniem poboczy, pogłębianiem rowów i budowaniem przyczółków przy przepustach na rowach. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to październik tego roku. Wszystko wskazuje na to, że zostanie zachowany - mówił burmistrz.

Informował też, że trwają prace związane z przebudową klubu wiejskiego w Dolnej.

- Jesteśmy już po pierwszym odbiorze częściowym remontu, który kosztował 51 tys. złotych. W międzyczasie, po odsłonięciu i zdemontowaniu schodów, pojawiła się możliwość przebudowy słupów na pierwszym piętrze, dzięki czemu można powiększyć pomieszczenia i ułatwić korzystanie z sali. To jedyna szansa, by tego typu przebudowę przeprowadzić - przekonywał. - Jednak wiąże się to ze zwiększeniem wydatków o 15 tys. złotych. Gdy otrzymam ostateczny kosztorys, to na najbliższej sesji przedstawię szczegóły.

Zakończyła się inwestycja związana z asfaltowaniem ul. Kościelnej w parku wiejskim w Raszowej, którą realizowała firma Transkom z Jaryszowa. Asfalt pojawił się na całej długości drogi.

- Myślę, że mieszkańcy Raszowej i wędkarze będą zadowoleni - oceniał Jastrzembski.

- Serdecznie dziękuję za ten remont - mówiła radna Maria Reinert. - Mieszkańcy ostatnich numerów domów, którzy mieszkają przy parku, są bardzo zadowoleni. Jechałam tą drogą i jest dobrze zrobiona i pobocze jest dobrze wykonane. Jest to teraz taka nasza mała autostrada przez raszowski park.

Burmistrz informował, że niebawem w Raszowej ruszą kolejne prace.

- Przed nami budowa pierwszego odcinka drogi powiatowej aż do stawów oraz wykonanie dwóch parkingów przy przedszkolu. Jakiś czas temu składaliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach tzw. „schetynówek”. Nie udało się go uzyskać, więc z tym tematem będziemy się musieli mierzyć sami - mówił.

Gmina zleciła przygotowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji i wodociągowej w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska w Leśnicy. Chce mieć gotowy projekt sieci wod.-kan., by ruszyć z pracami, gdy tylko uzyska dofinansowanie na budowę kąpieliska.

Rozpoczęły się prace związane z budową ujęcia wody na cieku Padół w okolicach gimnazjum Jest to inwestycja realizowana wspólnie z powiatem strzeleckim.

Zakończono remont budynku komunalnego na leśnickim rynku (były sklep obuwniczy). W 75% to własność gminy Leśnica, pozostałe 25% to własność osoby ze Strzelec Op. Remont został przeprowadzony wspólnie.

11 września przekazano plac budowy remizy OSP w Raszowej.

Błądzą w Raszowej

- Kiedy będzie realizowana wymiana tabliczek z nazwami ulic? - pytała Maria Reinert. - Już dwa razy zgłaszałam, że w Raszowej nie ma tabliczki na ul. Słowackiego. Kiedyś była na płocie. Dużo osób pyta o drogę, bo na tej ulicy jest sporo prywatnych przedsiębiorstw i ludzie nie wiedzą, jak tam dojechać, błądzą po całej wsi.

- Jeżeli chodzi o Leśnicę, to była przeprowadzona wizja lokalna, jakie konkretne znaki trzeba wymienić i już zamówione są nowe tabliczki - mówił burmistrz. - Obecnie jest robiona analiza wszystkich pozostałych miejscowości i jeżeli wyrobimy się z czasem, to chcielibyśmy jeszcze w tym roku wymienić tabliczki we wszystkich sołectwach.

Zniknie słup

- Na ostatniej sesji sygnalizowałem temat wadliwego słupa świetlnego na ul. Kozielskiej w Leśnicy za transformatorem - mówił radny Piotr Garbacz. – Czy zapadła już jakaś decyzja w tej sprawie?

- Stary niepotrzebny słup zostanie zlikwidowany – odpowiedział burmistrz.

Bałagan na Annabergu

- Przypominam o powtarzającym się bałaganie na Górze św. Anny po odpustach. Wszędzie walają się kartony handlujących – mówił radny Piotr Górecki. - Musimy się zastanowić i znaleźć jakieś wyjście, żeby zmienić miejsce składowania tych kartonów, bo nie może to być przy figurze św. Jana Nepomucena. Po jednym dniu kartony do połowy zasłaniają figurę. Totalne śmietnisko i bałagan!

- Nikt nie wskazywał tego miejsca jako punktu składania kartonów - podkreślił burmistrz.

- Tak, ale w tym miejscu stoją dwa duże kubły na śmieci i one przyciągają uwagę. Proszę inkasenta, żeby zwrócił uwagę handlującym, by nie zostawiali tutaj kartonów. W tym miejscu są ławeczki dla ludzi. Jak mają odpoczywać wśród kartonów i latających owadów?

- Osoby, które handlują, powinny kartony zabierać ze sobą - stwierdził burmistrz i obiecał, że gmina zajmie się tematem. Oby skutecznie!

Do innych spraw sygnalizowanych na sesji wrócimy w kolejnych wydaniach SO.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Paszport do zawodu
Zapraszamy na święto piwa
Mieszkańcy martwią się o bociany

Odpowiedz