fbpx Nowy staw i ładny park | Strzelec Opolski

Nowy staw i ładny park

Nowy staw i ładny park

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd wspólnie z gminą Kędzierzyn-Koźle i Nadleśnictwem Kędzierzyn zrealizuje projekt partnerski pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”. Pod koniec stycznia projekt uzyskał dofinansowanie, przyznane przez zarząd województwa opolskiego.

 

W ramach projektu gmina Ujazd odbuduje zdegradowany staw wiejski w Starym Ujeździe oraz zagospodaruje park miejski w Ujeździe.

 

Pierwsze zadanie będzie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, odtworzenie stawu wraz z budowlami stawowymi, wykonanie ujęcia wody do stawów na rzece Jordan, odbudowę rowu, zagospodarowanie terenu wzdłuż stawów poprzez wydzielenie strefy drzew i krzewów, strefy bagiennej, strefy rekreacyjnej, nasadzenie roślin pływających wodnych i bagiennych, wykonanie ujęcia i kanału deszczowego dla ścieków opadowych i roztopowych oraz odprowadzenie ich poza obręb stawów, nasadzenie roślin, roboty wykończeniowe i porządkowe.

 

Drugie zadanie również obejmie wykonanie dokumentacji projektowej, a także roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie ścieżki dla pieszych i jej oświetlenia, wiaty wypoczynkowej, montaż 30 budek lęgowych dla ptaków, nasadzenie roślinności stanowiącej osłonę budek lęgowych, roboty instalacyjne i wykończeniowe.

 

Gmina, wspólnie z partnerami projektu, przeprowadzi ponadto kampanię edukacyjno-informacyjną w radio i prasie.

 

Oba zadania prowadzone na terenie gminy kosztować będą

 

1,3 mln zł, z tego ok. 960 tys. zł to dofinansowanie.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Skąd taka kwota?
W Starym Ujeździe pokażą stroje
Razem do teatru i filharmonii
Znają się na pożarach
Odeszli...

Odpowiedz