Nowy radny i moc życzeń

Nowy radny i moc życzeń

Artykuły : 
Numer wydania: 

Piętnastego grudnia odbyła się sesja rady gminy, która miała świąteczną oprawę. Rajcy nietypowo - zamiast w urzędzie - spotkali się w świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach. Pierwsza część obrad miała charakter roboczy. Do składu rady przyjęto nowego członka - Adriana Urbańczyka z Niezdrowic, który był jedynym kandydatem na radnego z tego okręgu po rezygnacji Dawida Buchty. Adrian Urbańczyk złożył ślubowanie. Został też przyjęty do dwóch komisji: budżetu, finansów i gospodarki oraz kultury, oświaty i spraw społecznych.

W drugiej części obrad do radnych dołączyli zaproszeni goście, m.in. księża, sołtysi, dyrektorzy szkół, osoby z tytułem zasłużonych dla gminy, byli przewodniczący rady, radny powiatowy. Zasiedli przy wspólnym stole, dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Na zakończenie wszyscy przeszli do szkoły na jasełka w wykonaniu miejscowych dzieci. Scenariusz występów opracowała Martyna Dudziec-Paprota, która prowadziła też próby dla dzieci. Scenografię wykonały Grażyna Janiczuk i Marzena Misz. Jasełka w innym terminie oglądali również rodzice oraz sieroniowickie przedszkolaki.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Mikołaje w akcji
Hodowcy w Kluczu
Pielgrzymka do Włoch
Sylwester na zamku
W Jaryszowie wianki plotły

Odpowiedz