fbpx Nowe taryfy za wodę | Strzelec Opolski

Nowe taryfy za wodę

Nowe taryfy za wodę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Od nowego roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje muszą konsultować stawki za wodę i odbiór ścieków z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGWWP). To oznacza, że zanim zmienią ceny wody i ścieków, muszą złożyć do Wód Polskich wnioski o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz nowych taryf, jakie mają obowiązywać mieszkańców.

 

- Nowe Prawo wodne w znaczący sposób ograniczyło kompetencje gmin w zakresie ustalania taryf za wodę i ścieki - przyznaje wicewójt Piotr Pyka. - Obowiązki te przejęło PGWWP. Do tej pory ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfy uchwalane były przez radę gminy, a w przypadku braku uchwały - wchodziły w życie w 70. dniu od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie. Nadzór nad uchwałami sprawował wojewoda - przypomina. - Obecnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje wnioski o zatwierdzenie taryf, na okres 3 lat, muszą kierować do PGWWP.

 

Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja, która obsługuje gminę Jemielnica, złożyła wniosek do Wód Polskich i otrzymała zielone światło na wdrożenie nowych stawek. Weszły one w życie 23 maja. Odtąd, przez najbliższy rok, odbiorcy indywidualni będą płacić 3,81 zł za metr sześcienny wody i 8,63 zł za odbiór metra sześciennego ścieków.

 

W następnych latach stawki będą stopniowo wzrastać. Od maja 2019 za wodę zapłacimy 3,94 zł/m3, od maja 2020 - 4,09 zł/m3. Za odbiór ścieków kolejno - 9,02 zł/m3 i 9,46 zł/m3.

 

- Zamieszanie wokół sposobu ustalania taryf spowodowało, że ubiegłoroczne taryfy ustalone na rok 2017 obowiązywały jeszcze przez prawie 5 miesięcy obecnego roku - do 23 maja tj. do dnia ich zatwierdzenia przez Polskie Wody - wyjaśnia wicewójt Piotr Pyka i dodaje, że propozycje taryf przedstawiane we wniosku skierowanym do Polskich Wód weryfikuje obecnie nowy, niezależny i bezstronny organ administracyjny, który zapewne nie będzie chciał dopuścić do nieuzasadnionego wzrostu stawek za wodę i ścieki.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
500 tysięcy dotacji
Pogodny Dzień Matki
Razem na rowerach
Z serdecznościami
Przyroda i zabytki
Powędkujmy!
Cysters z gołębiami

Odpowiedz