fbpx Nikt nie chce pomagać? | Strzelec Opolski

Nikt nie chce pomagać?

Nikt nie chce pomagać?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosiła nabór na stanowisko asystenta rodziny. To już piąty w tym roku konkurs na to stanowisko. Aktualnie w gminie pracuje jeden asystent rodziny, który zgodnie z ustawą może mieć pod swoją opieką 15 rodzin.

 

Kluczową rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci. Ma on także współpracować z koordynatorem pieczy zastępczej oraz rodziną, której dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Asystent wspiera aktywność społeczną rodzin, a także jej członków do podnoszenia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kwalifikacji zawodowych itp.

 

- Głównymi powodami, przez które brakuje chętnych do pracy na stanowisku asystenta rodziny, mogą być niezbędne wymagania dotyczące tego stanowiska, a mianowicie wykształcenie wyższe kierunkowe, a także zadaniowa forma czasu pracy - informuje Justyna Kompala z OPS w Strzelcach Opolskich. - Oznacza to, że taka osoba nie pracuje od 7.00 do 15.00, tylko jej plan pracy dostosowany jest do rodziny i jej możliwości. Zdarza się, że np. o godz. 19.00 musi jechać do rodziny, którą się opiekuje. Oczywiście zachowanie są normy czasu pracy, czyli nie przekraczają ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo, ale są to nienormowane godziny pracy - dodaje.

 

Jakie wymagania musi spełnić asystent rodziny? Przede wszystkim musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna. Może również posiadać wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, które jest uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i dokumentuje przynajmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. Szczegółowe wymagania i zakres wykonywanych zadań podane są na stronie internetowej opsstrzelce.pl. Wymagane dokumenty należy składać do 13 czerwca 2018 roku w sekretariacie OPS w Strzelcach Opolskich lub przesłać pocztą.

 

Zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny umożliwi objęcie wsparciem większej liczby potrzebujących.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
40 tys. na miejską dżunglę
Rywalizowali w pływaniu
Kronos to klub
Czy kiedyś się doczekają?
Człowiek człowiekowi wilkiem...

Odpowiedz