fbpx Niepoprawny zespół | Strzelec Opolski

Niepoprawny zespół

Niepoprawny zespół

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca Zespołu Szkół Gminy Izbicko. Przypomnijmy: w 2010 roku rada gminy podjęła uchwałę o powołaniu tej placówki. Po latach okazało się, że narusza ona ustawę z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z tą ustawą w zespół można było połączyć tylko placówki różnego typu. Tymczasem w gminie w jego skład wchodziły, oprócz gimnazjum i przedszkoli, trzy szkoły podstawowe. W lipcu 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że ZSGI utworzono z naruszeniem prawa. Przyznawał to też kurator oświaty, jednak potraktował sytuację jako „zastaną” i niewyjątkową, bo podobne uchwały do tej w Izbicku były uchwalane też przez inne samorządy w kraju i przez lata nikt tego nie kwestionował... Gmina odwołała się od orzeczenia WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten niedawno potwierdził orzeczenie niższej instancji - zespół powołano bezprawnie.

 

- Sąd nie nakazał nam wprost rozwiązania placówki. Czekamy teraz na decyzję wojewody - mówi wójt gminy Brygida Pytel.

 

Obecnie ZSGI tworzą trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe: w Izbicku, Otmicach i Krośnicy oraz przedszkola w tych samych miejscowościach.

 

Zespół w końcu zostanie rozwiązany - jednak stanie się to dopiero w przyszłym roku szkolnym.

 

- Uchwały dotyczące zmiany organizacji szkół powinny być podjęte do końca lutego każdego roku. Arkusze organizacyjne dotyczącego tego roku szkolnego są już zatwierdzone. Gminna oświata w 2019/2020 roku będzie funkcjonować w starych strukturach - wyjaśnia wójt.

 

W tym roku szkolnym w szkole podstawowej w Krośnicy powołano wicedyrektora - została nim Beata Lipok, która kiedyś była dyrektorem szkoły podstawowej w Izbicku.

 

bea

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Tylko ten chodnik...
Ostrożnie z ogniem!
Zabawa na przerwie
Ależ tu śmierdzi!
Czy z kopalni są profity?
Inna ulica

Odpowiedz