fbpx Niebawem będziemy głosować | Strzelec Opolski

Niebawem będziemy głosować

Niebawem będziemy głosować

Artykuły : 
Numer wydania: 

Znana już jest ostateczna lista projektów, które wezmą udział w Strzeleckim Budżecie Obywatelskim na rok 2020. Mieszkańcy będą mogli głosować na 18 projektów. Przedstawiamy pełną listę zadań:

 

1. Wykonanie monitoringu w Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowym w Rozmierce,

 

2. Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczne Koszary (budowa nowego chodnika od bloku nr 1 do bloku nr 7),

 

3. Rozbudowa placu zabaw - etap II „Piracki Raj”,Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa,

 

4. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Szczepanku,

 

5. Foto patrol w Strzelcach Opolskich (zakup 25 fotopułapek, które zostaną zamontowane w miejscach wskazanych przez mieszkańców),

 

6. Rozbudowa i doposażenie boiska sportowego w Warmątowicach,

 

7. Przedszkolacy strażacy (modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Grodzisku),

 

8. Szymiszów Wieś - poprawa funkcjonalności skweru przy DPS,

 

9. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu ulicy na Osiedlu Piastów Śląskich,

 

10. Modernizacja placu zabaw w Rożniątowie,

 

11. Ogrodzenie placu zabaw w Kalinowicach,

 

12. Adaptacja łącznika pomiędzy świetlicą a szatnią sportową pod potrzeby mieszkańców w Rozmierce,

 

13. Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach,

 

14. Budowa chodnika wraz zatoczką parkingową na ul. Szkolnej w Szymiszowie, etap II,

 

15. Utwardzenie wielofunkcyjnej drogi transportu rolnego w Osieku,

 

16. Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS „Rzemiosło” w Dziewkowicach, etap I,

 

17. Doposażenie placu rekreacyjnego dla najmłodszych na terenie Przedszkola Publicznego w Błotnicy Strzeleckiej,

 

18. Modernizacja chodnika w Ligocie Górnej.

 

Głosowanie rozpocznie się 29 sierpnia i będzie trwać do

 

11 września. Ankiety do głosowania dostępne będą w siedzibie urzędu miejskiego w sali Urzędu Stanu Cywilnego w godzinach 10.00 - 19.00, również w weekendy oraz na stronie internetowej gminy. Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec wybiera pięć projektów. Każdemu z nich przyznaje od 1 do 5 punktów, przy czym każdy otrzymuje wyłącznie jedną z pięciu liczb.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Szkło i syf na placu zabaw
Pierwsze dożynki za nami
Radośnie na Bajorku
Ekotorby ze Strzelec

Odpowiedz