fbpx Nie uchwalili dotacji na piece | Strzelec Opolski

Nie uchwalili dotacji na piece

Nie uchwalili dotacji na piece

Artykuły : 
Numer wydania: 

W lutym na sesji rady miejskiej miał zostać przyjęty regulamin programu dofinansowania przydzielanego przez gminę Ujazd mieszkańcom do wymiany pieców. Taka uchwała nie znalazła się jednak w porządku obrad. Jeden z mieszkańców, który przyszedł na sesję, nie krył żalu z tego powodu... Co się stało, że zapowiadana wcześniej (m.in. na łamach „Strzelca”) uchwała nie została podjęta?

 

- Trafiliśmy na nieoczekiwaną przeszkodę formalną - wyjaśnia burmistrz Hubert Ibrom. - W naszym programie chcemy umożliwić uzyskanie dofinansowania nie tylko osobom prywatnym, lecz także rolnikom i osobom prowadzącym w domu działalność gospodarczą. Okazało się, że podobne do naszego programy były uchylane przez nadzór wojewody. Nie miałoby więc sensu uchwalać czegoś w lutym z obawą, że w marcu trzeba będzie zmienić tę uchwałę. Uznaliśmy, że lepiej skonsultować projekt programu z ministerstwem rolnictwa oraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opinie tych instytucji nie nadeszły na czas sesji, dlatego przesunęliśmy uchwałę na kolejne obrady. Mam nadzieję, że w marcu projekt zostanie poddany pod głosowanie. Po raz pierwszy w historii tworzymy w gminie podobny regulamin, dlatego musimy do opóźnień podejść ze zrozumieniem. Gmina ma w budżecie aż 100 tys. zł na realizację programu. Sądzę, że gdy tylko program ruszy, wszyscy chętni zdążą wymienić piece przed kolejnym sezonem grzewczym - przewiduje burmistrz.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Mają nowe organy
Gdzie miś, tam dużo szczęścia
Więcej niż planowano

Odpowiedz