fbpx Nie tak z RODO? Zgłoś do IODO | Strzelec Opolski

Nie tak z RODO? Zgłoś do IODO

Nie tak z RODO? Zgłoś do IODO

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zewsząd bombardują nas klauzule informacyjne związane z RODO. Ludzie boją się wymieniać wizytówkami, pielęgniarki w szpitalach mają obawy przed podpisaniem imieniem i nazwiskiem kroplówek dla pacjentów, dyrektorzy niektórych szkół radzą, by sprawdzanie listy obecności odbywało się przez wyczytywanie numerów w dzienniku...bez użycia nazwisk. Rodo niczym stugłowy smok niesie strach w każdej sferze życia...Czy słusznie?

 

RODO to wprowadzona w maju tego roku ustawa o ochronie danych osobowych - zakłada zwiększenie ochrony danych przeciętnego Kowalskiego, by nie wyciekały one z instytucji, którym te dane powierzył lub nie były sprzedawane i wykorzystywane w innych celach niż zostały komuś udostępnione. Obecnie często jesteśmy zamęczani dziesiątkami telefonów od telemarketerów, którzy chcą nam sprzedać abonament na telewizję, garnki, majtki, etc...a my dziwimy się skąd dzwoniący mieli nasz numer telefonu?! Od maja sytuacje takie nie powinny mieć miejsca. Możemy zażądać usunięcia swoich danych - zwłaszcza jeśli nigdy ich nie podawaliśmy danemu podmiotowi. Możemy też zwrócić się o przeniesienie swoich danych osobowych tam gdzie chcemy, np, z banku do banku, by na nowo nie wypełniać całej dokumentacji (np. kredytowej).

 

Administratorzy naszych danych muszą zachować szczególną staranność w ich przechowywaniu, by nie wpadły w niepożądane ręce...a jeśli się to zdarzy (np. przez atak hakerski) - musimy być natychmiast o tym poinformowani, byśmy je np. w porę zastrzegli.

 

Administratorem naszych danych osobowych jest między innymi urząd gminy. Każdy z samorządów, w tym urząd gminy w Izbicku, musiał w ostatnich tygodniach podjąć szereg kroków w celu wzmocnienia bezpieczeństwa powierzanych mu przez obywateli informacji.

 

- Mamy umowę z firmą specjalizującą się we wdrażaniu zapisów RODO - wyjaśnia Brygida Pytel - Tworzy ona wymagane ustawą dokumenty, szkoli też pracowników - urzędu gminy, OPS i komunalki. Zespół Szkół Gminy Izbicko także wynajął firmę - pracownicy placówki są już po odpowiednich szkoleniach - mówi wójt.

 

Do maja urzędy zgłaszały swoje bazy danych do GIODO - Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Teraz jednostki samorządowe muszą powoływać inspektora ochrony danych osobowych (IODO). Ma on czuwać nad bezpieczeństwem danych, prowadzić rejestr ewentualnych naruszeń. Do niego można zgłaszać wnioski z żądaniem sprostowania naszych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Funkcję inspektora danych w urzędzie gminy w Izbicku pełni Wojciech Janicki. Wszelkie uwagi związane z powierzaniem gminie i przetwarzaniem przez nią danych osobowych można zgłaszać do IODO w urzędzie gminy lub mailowo: wojciechjanicki@bodo24.pl

 

bea

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Bawiły się całe rodziny
W środku stawki
Teraz dziękujemy

Odpowiedz