fbpx Nie ma kanalizacji? To nie wina wykonawcy! | Strzelec Opolski

Nie ma kanalizacji? To nie wina wykonawcy!

Nie ma kanalizacji? To nie wina wykonawcy!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Firma z Rozmierki tłumaczy:
 

W wydaniu Strzelca Opolskiego z 30 stycznia, w artykule „Od 40 lat proszą o kanalizację” opisywaliśmy problemy mieszkańców ulicy Opolskiej w Strzelcach, którzy w XXI wieku nie mogą doczekać się na podłączenie ich posesji do kanalizacji. Małgorzata Sokołowska ze Strzeleckich Wodociągów stwierdziła, że miała być ona wykonana w zeszłym roku, ale wykonawca nie sprostał zadaniu i opuścił teren budowy. Wobec czego w roku bieżącym zostanie ogłoszony ponowny przetarg i wyłoniony inny wykonawca.

 

Wypowiedź Małgorzaty Sokołowskiej oburzyła przedstawicieli firmy DDtherm Sp. z o.o. z Rozmierki - to ona rzekomo miała nie sprostać zadaniu:

 

Niniejszym oświadczamy, iż nie jest to prawdą (...). Wskazujemy, że wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę doszło do opóźnienia w realizacji zadania. Powodem tego były błędy w dokumentacji projektowej, brak dokładnego zinwentaryzowania terenu, na którym miały być prowadzone roboty budowlane oraz brak prawidłowej współpracy pomiędzy Zamawiającym (Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja - przyp. red.) a Wykonawcą. Od początku realizacji zadania napotykaliśmy ze strony Zamawiającego na liczne przeszkody w wykonywaniu Umowy przejawiające się w szczególności w braku lojalnego współdziałania w związku z zaistniałymi problemami związanymi z błędami dokumentacji projektowej oraz wynikającymi z okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do wykonywania robót, takimi jak roboty dodatkowe/zamienne, kolizje z infrastrukturą przesyłową oraz drzewostanem/krzewostanem, a także bezpodstawnym zleceniem podmiotowi trzeciemu zakresu robót przewidzianych w Umowie, które zostały wykonane w sposób nieprawidłowy niezgodnie z założeniami projektowymi.

 

 

Ponadto począwszy od 29 grudnia 2017 roku Zamawiający całkowicie uniemożliwił nam dalszą realizację kontraktu, wzywając nas kategorycznie oraz jednoznacznie do opuszczenia placu budowy oraz odmawiając możliwości dalszego wykonania Umowy z uwagi na bezpodstawne twierdzenie „że umowa nie wiąże ponieważ wygasła” (...). Wobec oświadczenia Zamawiającego o braku dalszej możliwości realizacji Umowy, nie widzieliśmy podstaw ani możliwości aby dalej wykonywać prace (...).

 

 W związku z powyższym oraz w związku z częściowym zaleganiem z zapłatą wymagalnej faktury VAT, w dniu 15 stycznia 2018 roku złożyliśmy Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Przyznajemy, że nie znajdujemy racjonalnego uzasadnienia dla stanowiska Zamawiającego, zgodnie z którym należało nam uniemożliwić wykonanie dalszych prac, aby ogłosić nowy przetarg na niezakończoną część zadania. Z pewnością pozwolenie nam na kontynuowanie Umowy doprowadziłoby do szybszego i tańszego zakończenia tych robót, niż będzie to możliwe z udziałem nowego wykonawcy (...). Z powodu niezrozumiałej decyzji Zamawiającego ucierpią przede wszystkim mieszkańcy Strzelec Opolskich, którzy cierpią już od 40 lat.

 

List ten prześlemy do SWiK. Oczekujemy rzeczowego wyjaśnienia, dlaczego przerwano budowę. Dziwmy się, że sprawą tą nie zainteresowali się radni, którzy powinni bronić interesów mieszkańców.

 

BB

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zagłosuj na naukowy plac zabaw!
Mają większą świetlicę
Mieszkania dla potrzebujących
Było magicznie

Odpowiedz