fbpx Nie chcemy się zadłużać | Strzelec Opolski

Nie chcemy się zadłużać

Nie chcemy się zadłużać

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni jeszcze przed świętami uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Dochody wyniosą 25 618 000 zł, wydatki - 27 236 812 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, czyli z oszczędności, które zebrały się na gminnym koncie.

 

- Nie zamierzamy się zadłużać - przyznaje wójt Marcin Wycisło. - Dług gminy w nowym roku nie powinien wzrastać - przewiduje.

 

W budżecie na 2018 rok zaplanowano 4,2 mln zł na inwestycje. Oto lista niektórych przedsięwzięć:

 

- dotacja dla powiatu strzeleckiego na budowę chodników w Gąsiorowicach i Łaziskach oraz renowację chodnika przy ul. Szkolnej w Jemielnicy - 150 000 zł

 

- przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Jemielnicy -

 

260 000 zł

 

- budowa chodnika w Jemielnicy na placu przy remizie strażackiej - 30 000 zł

 

- zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy - 12 800 zł

 

- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Jemielnicy - 2 150 000 zł

 

- zamknięcie gminnego składowiska odpadów - 100 000 zł

 

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Piotrówce przy cmentarzu (fundusz sołecki) - 5 000 zł

 

- termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła - pompa ciepła oraz wymiana dachu - 1 380 000 zł

 

- ochrona zabytków - 40 000 zł

 

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Gąsiorowicach (fundusz sołecki) - 18 500 zł.

 

- Część inwestycji realizowanych będzie w ramach funduszu sołeckiego, który pochodzi ze środków budżetu gminy, ale pozostaje do dyspozycji sołectw. To one decydują, na co przeznaczyć pieniądze, ale gmina prowadzi te inwestycje - wyjaśnia wójt. - Niektóre inwestycje będą dofinansowane ze środków zewnętrznych, np. na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Piotrówce spodziewamy się ok. 40% wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach współpracy z subregionem kędzierzyńsko-strzeleckim. Umowa już została podpisana. Mamy też nadzieję, że uda się przeprowadzić przebudowę ul. Słonecznikowej w Jemielnicy, która miała być dofinansowana z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ale jak na razie znalazła się na liście rezerwowej. Liczymy, że pieniędzy jednak wystarczy, jeśli nie - być może zadanie zrealizujemy z własnych środków - przyznaje wójt.

 

Poważną inwestycją ma być budowa przedszkola w Jemielnicy, o której pisaliśmy już na łamach „Strzelca Opolskiego” wielokrotnie. Na razie trwa procedura projektowa. Do tematu budowy przedszkola będziemy sukcesywnie powracać.

 

JK

 

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nowy dom biesiadny w Barucie
Żeby nikt nie był sam
Kolędowali w Piotrówce
Chcą powietrza bez śmieci
Zamkną składowisko