fbpx Na sesji o śmieciach, ulicy i Kronospanie | Strzelec Opolski

Na sesji o śmieciach, ulicy i Kronospanie

Na sesji o śmieciach, ulicy i Kronospanie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Choć plan trzydziestej trzeciej sesji rady miejskiej tej kadencji nie był zbyt długi (tylko 6 uchwał), to kilka punktów wywołało ożywioną dyskusję radnych.

Śmieciowa dysputa
Dyskusja rozgorzała zanim radni zagłosowali nad uchwałą zmieniającą kilka zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce Opolskie. Pomimo tego że temat był wcześniej szeroko omawiany na komisjach, radni wciąż mieli wiele wątpliwości. Jeden ze zmienianych punktów mówił o tym, jaka jest średnia ilość odpadów wytwarzana przez statystycznego mieszkańca gminy. Z nowego brzemienia uchwały można się dowiedzieć, że wielkość ta jest zgodna z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. Czyli ile?

- Gminny Plan Gospodarki Odpadami jest tworzony na podstawie krajowego i powiatowego planu – wyjaśnia Jan Cholewa, prezes PUKiM-u. – Wynika z niego, ile śmieci na rok wytwarza przeciętnie mieszkaniec miasta, a ile osoba mieszkająca na wsi. W naszym przypadku średnia „miejska” to 224 kilogramy na człowieka na rok, czyli jeden kubeł miesięcznie. W przypadku mieszkańców wsi liczby te są mniejsze – 116 kilogramów, czyli pół kubła miesięcznie.

Nowe zapisy regulują również to, jak często firmy odbierające od nas – mieszkańców – śmieci, powinny wysyłać w teren śmieciarki, żeby opróżnić wystawione przed domy pojemniki. Kubły i kontenery sprzed kamienic czy bloków powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz w tygodniu. Raz w miesiącu – to minimalna częstotliwość odbierania odpadów z domów i innych obiektów (np. sklepy).

Dokładny zapis określa również to, jak często mieszkańcy muszą pozbywać się śmieci. Zależy to od tego, ile osób mieszka w danym gospodarstwie domowym. I tak jednoosobowe gospodarstwa mają obowiązek wystawić kubeł do opróżnienia nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Gospodarstwo dwuosobowe – raz w miesiącu. Trzyosobowe – minimum 15 kubłów w roku, czteroosobowe – 18 kubłów w roku, pięcioosobowe – minimum 21 kubłów. Gospodarstwa, w których mieszka sześć i więcej osób, muszą wystawiać 2 kubły miesięcznie.

Kontrowersyjna ulica
Inny projekt uchwały, nad którym pochylili się rajcy, dotyczył nadania nazwy ulicy w Kalinowicach. Nowy dom powstał na jednej z działek we wsi. Właściciel nieruchomości chciałby się tam zameldować, ale nie może, dopóki nie będzie nazwy ulicy, przy której postawił dom. Mieszkańcy Kalinowic spotkali się, żeby sprawę omówić i uzgodnili, że chcieliby, żeby ulica nazywała się „Góra św. Anny”. Tak też zapisano w projekcie uchwały. Jednak zanim doszło do głosowania radny Henryk Rudner spytał, czy nazwa powinna brzmieć „ulica Góra św. Anny” czy „ulica Góry św. Anny”. Która wersja jest poprawna? Czy nazwę odmieniać, czy nie? Podniosły się głosy, że przecież jest ulica Adama Mickiewicza, a nie ulica Adam Mickiewicz. Z drugiej strony istnieje ulica Osiedle, a nie ulica Osiedlowa. Radni nie mogli ustalić, która wersja jest prawidłowa. Rajcy zdecydowali, że do sprawy wrócą na kolejnej sesji.

„Góra” czy „Góry”? O opinię spytałam profesora Stanisława Gajdę, językoznawcę, kierownika instytutu filologii polskiej Uniwersytetu Opolskiego i członka Rady Języka Polskiego.

- Jeżeli w tej wiosce istnieje wzgórze o nazwie Góra św. Anny, to można ulicę leżącą w jej otoczeniu nazwać w ten sam sposób – tłumaczył. – Tak jak na przykład ulica Podwale w Krakowie leży pod Wawelem i jest to nazwa historyczna, czy Ostrówek – wskazuje to na nazwę wyspy. Jeżeli jednak nie ma takiego wzgórza i nazwa wskazuje na pewien obiekt geograficzny, górę, która leży poza miejscowością, to powinna być używa nazwa w dopełniaczu, czyli „Góry św. Anny”. Ulica w Opolu biegnąca w stronę Ozimka nazywa się przecież „ulica Ozimska” a nie „ulica Ozimek”. Tak więc w tym konkretnym przypadku ulica we wsi Kalinowice powinna nosić nazwę „ulica Góry św. Anny”.

Będą truli?
Poruszona została również sprawa Kronospanu. Na poprzedniej sesji radny Henryk Pawłowski złożył interpelację dotyczącą działalności powstającego nieopodal Strzelec zakładu. Chciał się on dowiedzieć jaką produkcję (i jakiej wielkości) ma prowadzić nowy zakład, czy będą tam używane szkodliwe substancje, czy zakład będzie się ubiegał o pozwolenia na dopuszczalną emisję do atmosfery szkodliwych substancji oraz czy jest opracowana ekspertyza wpływu na środowisko.

Na część pytań odpowiedział burmistrz, na pozostałe - wyjaśnienia przesłał drogą elektroniczną przedstawiciel inwestora. Odpowiedzi na te pytania opublikujemy w kolejnym numerze naszego tygodnika.
Inne uchwały

Radni podczas sesji podjęli także uchwały dotyczące zmiany w budżecie (zmiana spowodowana inną niż zakładana wysokością subwencji oświatowej), przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, upoważnienia burmistrza Strzelec Opolskich do złożenia weksla „in blanco” w związku z procedurami obowiązującymi przy podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu budowy basenu. Przegłosowano także uchwałę dotyczącą utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r., w szpitalu powiatowym, domach pomocy społecznej i zakładach karnych w gminie Strzelce Opolskie.
pos

Komentarze

Portret użytkownika Konstanty
Wysłane przez Konstanty (niezweryfikowany) w 3 Kwiecień, 2009 - 19:03

Kalinowice - Podwale
W akapicie dotyczącym nazwy ulicy w sołectwie Kalinowice wkradł się błąd merytoryczny. Nie wiem, czy to błąd cytowanego profesora, czy autora tekstu, ale nazwa ulicy Podwale nie ma nic wspólnego z Wawelem, lecz z wałami obronnymi miasta. Podwale występuje m.in. w następujących miastach: Podwale w Bieczu, Podwale w Bielsku-Białej, Podwale w Bydgoszczy, Podwale Grodzkie w Gdańsku, Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, Podwale Staromiejskie w Gdańsku, Podwale w Jaworznie, Podwale w Kaliszu, Podwale w Krakowie, Podwale w Lublinie, Podwale w Olsztynie, Podwale w Poznaniu, Podwale w Wałbrzychu, Podwale w Warszawie, Podwale we Wrocławiu, Podwale w Żarach. Często odpowiednikiem Podwala jest ulica Wałowa (np. w Strzelcach Op.). Nowojorska Wall Street (ang. the wall - ściana, mur) także biegła wzdłuż chroniącej miasto palisady.”
Błąd nie jest istotny w sprawie, ale czasami nawet profesorów trzeba sprawdzać! Poza tym uważam, iż przy ogólnym braku regulacji prawnych odnośnie nazewnictwa ulic, droga w Kalinowicach może nazywać się i i .

Odpowiedz