fbpx Na obraz i drzwi | Strzelec Opolski

Na obraz i drzwi

Na obraz i drzwi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W minioną środę obradowała rada gminy Jemielnica. Jednym z tematów były dotacje dla kościołów w Jemielnicy i Centawie.

 

W gminnym budżecie zabezpieczono na ten rok 40 tysięcy złotych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, które znajdują się na terenie gminy i mają istotne znaczenie historyczne i kulturowe dla mieszkańców.

 

Wnioski o dotację należało składać do 30 marca. Takie wnioski wpłynęły od parafii w Jemielnicy i Centawie. W obu ubiegano się o maksymalną kwotę - 40 tys. zł dotacji.

 

Radni jeszcze przed sesją, na posiedzeniu komisji, uznali, że podzielą pulę na obie parafie, każdej przyznają po 20 tys. zł. Przeciwko takiemu rozwiązaniu była radna Ewa Ptok reprezentująca Centawę.

 

- Nie mam nic przeciwko parafii w Jemielnicy, ale chcę zauważyć, że co roku dostaje ona dotację na prace konserwatorskie i remontowe. Centawa ostatnio otrzymała takie wsparcie w 2003 roku i od tego czasu nie ubiegała się o środki, między innymi po to, by nie odbierać ich Jemielnicy - mówi Ewa Ptok. - W Centawie, podobnie jak w Jemielnicy, również mamy kościół wpisany do rejestru zabytków. To też jest historyczna perełka, którą trzeba ratować. Uważam, że w tym roku to moja parafia powinna otrzymać całą pulę 40 tys. zł dotacji. Chcę również podkreślić, że parafia Jemielnica jest o wiele liczebniejsza od Centawy. Dla nas sfinansowanie remontu z pieniędzy mieszkańców jest o wiele trudniejsze niż w przypadku parafian z Jemielnicy. Proszę radnych, by wzięli to wszystko pod uwagę przy podejmowaniu uchwał - apelowała Ewa Ptok.

 

Ostatecznie podczas głosowania nad dotacją dla parafii w Jemielnicy tylko Ewa Ptok była przeciw. Tylko ona wstrzymała się od głosu w sprawie dotacji dla Centawy. Pozostali radni zagłosowali za podziałem środków po równo.

 

Wicewójt Piotr Pyka wyjaśnił, że nawet gdyby radni zmienili zdanie i chcieliby przyznać całość - tj. 40 tys. zł parafii w Centawie, to i tak nie mieliby ku temu podstaw.

 

- Radni muszą kierować się zapisami uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 2007 roku - mówił. - Wskazano tam, że dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie. Tymczasem cała inwestycja w Centawie wyceniona została na ok. 45 tys. zł. Połowa tej kwoty to ok. 20 tys. zł, a więc tyle ile zostało przyznane.

 

Gmina mogłaby sfinansować nawet 100% kosztów prac konserwatorskich…

 

- Ale tylko w przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich lub gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną. Wnioskodawca musi jednak potwierdzić ten fakt opinią Opolskiego Konserwatora Zabytków - wyjaśnia Piotr Pyka. - Do złożonych wniosków takich opinii nie dołączono, zatem nie było podstaw do udzielenia wyższej dotacji – dodaje.

 

Parafia z Jemielnicy spożytkuje dotację na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Adoracji Matki Boskiej z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Parafii w Centawie przyznano środki na przeprowadzenie bieżącej konserwacji bezbarwnego szkła witrażowego w pięciu ramach okiennych oraz dwojga drzwi świątyni wraz z odnowieniem i zachowaniem metalowych okuć.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Majówka w Centawie
Dwie nowe figury
Z serdecznościami

Odpowiedz