fbpx Kurator nie zgodził się na zmiany | Strzelec Opolski

Kurator nie zgodził się na zmiany

Kurator nie zgodził się na zmiany

Artykuły : 
Numer wydania: 

Opolski kurator nie wyraził zgody na przekształcenie szkół podstawowych w Kalinowicach i Rozmierce. O zmianach, jakie planował urząd miejski, kilkukrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Temat wywoływał wiele kontrowersji, szczególnie wśród rodziców, którzy walczyli o szkoły w swoich miejscowościach. W placówkach organizowane były zebrania z mieszkańcami, z władzami gminy, a podczas sesji, na której uchwalano uchwały intencyjne, rodzice przyjechali z transparentami. Na razie rodzice mogą być spokojni - żadnych zmian nie będzie.

 

1 kwietnia do urzędu wpłynęły postanowienia kuratora oświaty, który negatywnie zaopiniował planowane zmiany. Przypomnijmy, że w placówkach miały pozostać klasy I-III, a starsze dzieci miały dojeżdżać do innych miejscowości: ze szkoły w Rozmierce do Suchej, ze szkoły w Kalinowicach do Szymiszowa.

 

Jak czytamy w uzasadnieniach, bardzo ważnym argumentem, który podważa zasadność proponowanych zmian, jest znaczne wydłużenie drogi dzieci do szkoły. Przede wszystkim dotyczy to uczniów, którzy mieszkają w Jędryniach, a należą do obwodu PSP w Rozmierce, oraz uczniów z Kalinowic z ul. Dolna Lipa i Ligoty Dolnej, którzy uczęszczają do szkoły w Kalinowicach. W uzasadnieniu znajdziemy informacje, że szkoły mają odpowiednie warunki do nauczania wszystkich oddziałów. Choć żadna z nich nie ma sali gimnastycznej, posiadają dostosowane do tego sale, a kiedy pozwala na to pogoda, mogą ćwiczyć na obiektach sportowych, które znajdują się w pobliżu szkoły. Kurator podkreśla również, że szkoły są ważnym miejscem integracji społecznej w małych miejscowościach.

 

Obecnie w Kalinowicach uczy się 56 uczniów w 7 oddziałach, do tego działa również jeden odział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. W Rozmierce uczy się 67 uczniów w 7 oddziałach.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Z przodu czysto, z tyłu wysypisko
Szkółka Miro zaprasza
Sołtyski i sołtys
Posprzątali Kadłub
Nagrodzone Ósemeczki

Odpowiedz