fbpx Kto zlikwidował kino i gdzie ma ćwiczyć orkiestra? | Strzelec Opolski

Kto zlikwidował kino i gdzie ma ćwiczyć orkiestra?

Kto zlikwidował kino i gdzie ma ćwiczyć orkiestra?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas sesji rady miejskiej 24 kwietnia radny z Leśnicy Piotr Garbacz złożył interpelację w sprawie zapewnienia Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy lokum na próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy.

- Obecnie lokum tej szkoły mieści się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy - mówi radny. - Zajęcia indywidualne odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym w małych pomieszczeniach ze złą akustyką. Młodzieżowa Orkiestra Dęta liczy siedemdziesięciu muzyków i nie ma możliwości przeprowadzenie prób w tak małych pomieszczeniach. Niniejszy problem był już poruszany na jednej z sesji, jednak nie został do końca wyjaśniony. Obecnie utworzono z dwóch klas lekcyjnych jedną salę koncertową, która w dalszym ciągu nie spełnia swojej roli. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak MOD przyczyniła się do promocji naszej gminy na skalę ogólnopolską i międzynarodową, została wyróżniona tytułem „Zasłużona dla Ziemi Leśnickiej”. Wcześniej szkoła mieściła się przy ulicy Zdzieszowickiej w byłym kinie „Rodło”, obecnym Polo Markecie. Na tamtą chwilę problemu nie było, bowiem orkiestra miała do dyspozycji właściwą dla siebie salę koncertową, która pomieściłaby zarówno orkiestrę jak i widownię. W związku z tym nasuwają się pytania, na które oczekuję odpowiedzi: Czym podyktowana była decyzja likwidacji byłego kina „Rodło”? Jaką kwotą został zasilony budżet gminy ze sprzedaży nieruchomości byłego kina i kto był jego nabywcą? Czy w sprawie likwidacji kina odbyły się konsultacje społeczne? Czy było na to przyzwolenie mieszkańców, czy były to sprawy zatwierdzone przez gminę? Proszę o złożenie pisemnej odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację.

16 maja burmistrz Łukasz Jastrzembski wystosował pisemną odpowiedź do radnego Garbacza i poinformował:

- W 1998 roku samorząd gminy Leśnica z uwagi na brak obiektu dla orkiestry planował realizację budowy wielofunkcyjnego Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Leśnicy. Działania w tym kierunku zapoczątkowała uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod obiekt, która odbyła się 14 października 1998 roku. Planując budowę centrum, przewidywano adaptację budynku byłego kina na ten cel. Przyjęty wówczas kierunek rozwoju infrastruktury społecznej uległ jednak z konieczności zmianie, w związku z wprowadzoną we wrześniu 1999 roku reformą oświaty. Jedną z jej fundamentalnych zasad było wprowadzenie w miejsce 8-klasowej szkoły podstawowej - 6-klasowej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum, przy czym gimnazjum musiało mieścić się w odrębnym budynku. Obowiązek realizacji zapisów ustawowych wprowadzających reformę systemu oświaty wymagał poszukiwania środków oraz ich koncentracji na budowę gimnazjum. Postanowiono wówczas o realizacji przedsięwzięcia mającego na celu budowę Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Przewidziano, że w centrum tym funkcjonować będzie gimnazjum, szkoła muzyczna, LOKiR z biblioteką, kawiarenką internetową i salami do zajęć klubowych oraz wielofunkcyjna sala widowiskowo-sportowa. Centrum zostało oddane do użytku w 2002 roku. Dokumenty z 2003 roku potwierdzają, że ówczesne władze gminne nadal czyniły starania w kierunku zagospodarowania byłego budynku kina. Na jednej z sesji rady miejskiej, której tematem były między innymi sprawy sprzedaży mienia komunalnego, rozpatrywano sprzedaż tego budynku. Wspomniano także, iż Muzeum Śląska Opolskiego poszukiwało wówczas pomieszczeń na magazyn, ale stwierdzono, że budynek ten jest za mały. Rozważano także propozycję przeniesienia Muzeum Czynu Powstańczego z Góry Św. Anny do Leśnicy, lecz zarząd województwa opolskiego stwierdził, iż z tym przedsięwzięciem wiązałyby się duże nakłady finansowe. Ówczesny burmistrz poinformował radnych, że było parę zapytań w sprawie tego obiektu, ale oferta ograniczała się tylko do działki, a budynku nikt nie chciał ze względu na jego konstrukcję. Zgłosił się jednak jeden chętny, który był zainteresowany kupnem działki wraz z budynkiem, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą za kwotę

66 000 zł. Wówczas radni rady miejskiej jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą budynku byłego kina wraz z działką za tę kwotę. Konsekwencją stanowiska przyjętego przez radę było rozpoczęcie procedury sprzedaży. Kolejna informacja w tym temacie została odnotowana w 2005 roku, kiedy to radni zostali poinformowani, że zakończona została procedura przetargowa i działki budowlane wraz z byłym budynkiem kina zostały sprzedane w IV przetargu, a nabywcą jest osoba z gminy ościennej. Nieruchomość byłego kina „Rodło” sprzedana została za kwotę 71 000 zł. Postępowanie w tej sprawie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarówno o zamiarze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, jak i o procedurze przetargowej informowano społeczeństwo poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie, a także na łamach tygodnika „Strzelec Opolski”.

Burmistrz Jastrzembski uważa, że ówczesne władze zrobiły wszystko co było w ich mocy, aby budynek byłego kina został zagospodarowany.

- Szereg działań samorządu gminnego wynika z obowiązku przestrzegania prawa - mówi. - Na podstawie posiadanej dokumentacji można bez wątpliwości stwierdzić, iż samorząd gminy czynił starania w kierunku zagospodarowania obiektu byłego kina, lecz niestety plany te uległy zmianie. Na pewno względy ekonomiczne miały tu bardzo duże znaczenie. Skromny budżet naszej gminy nie zabezpieczał nawet środków na realizację zadania związanego z budową gimnazjum. Dlatego też ówczesne władze samorządowe musiały zrezygnować z wcześniejszych planów. Dzisiaj wiele samorządów gminnych boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Natomiast finanse naszej gminy są stabilne i pozwalają nam na realizację podstawowych zadań samorządu, w tym na wykonanie najpotrzebniejszych zadań gospodarczych. Należałoby dziś zadać sobie pytania, czy podejmowane wówczas decyzje miały wpływ na zapewnienie obecnej stabilności finansowej naszej gminy. Uważam, że gdyby w tym czasie istniała jakakolwiek szansa na zapewnienie środków finansowych również na zagospodarowanie i utrzymanie obiektu byłego kina w Leśnicy, to na pewno ówczesny samorząd gminy zrobiłby wszystko, aby z takiej szansy skorzystać.

Sprawa likwidacji kina została dokładnie wyjaśniona. Natomiast dalej nie wiadomo, gdzie ma ćwiczyć leśnicka orkiestra.

- Chcąc zapewnić szkole muzycznej i orkiestrze lepsze warunki do ćwiczeń, w roku 2015 przeprowadzono przebudowę trzech sal lekcyjnych, z których utworzono salę na ok. 100 osób, została ona wyposażona w instalację nagłośnieniową, a całość pomieszczenia wygłuszono - mówi burmistrz. - Dodatkowo utworzono pomieszczenie na instrumenty. Staramy się też o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę sali koncertowej. Stworzona została koncepcja rozbudowy na ten cel budynku gimnazjum, która konsultowana była z osobami związanymi z muzycznym światem naszej gminy. Na dzień dzisiejszy takich środków nie udało się pozyskać, a koszt rzędu 10 mln zł jest zbyt duży dla budżetu gminy, jednakże nie zapominamy o potrzebach leśnickich muzyków - zapewnia burmistrz.

Urszula Janda

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wyśpiewali podium

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 6 Czerwiec, 2017 - 23:03

 Mniejszość Niemiecka  rządzi  w Leśnicy  , tak więc pytanie kto  wykopał   orkiestrę  jest pytaniem retorycznym.  Gdyby  repertuar   orkiestry  składał się głównie z     zic polki  i podkładów do tyrolskiego jodłowania   to  orkiesta  gralaby   do końca świata i o jesen dziń  dłużej.

Portret użytkownika Diter
Wysłane przez Diter (niezweryfikowany) w 7 Czerwiec, 2017 - 09:17

Ciekawe czemu pan burmiszcz nie dodał, że nabywca tego budynku szybko go sprzedał niemieckiej - a jakże, firmie Tengelmann, włascicielowi sieci sklepów Plus. Zapewne z kilkukrotnym zyskiem. A takim działaniom to już raczej powinny się przyjrzeć inne instytucje niż urząd w Leschnitz.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 7 Czerwiec, 2017 - 10:31

  Tak się'' okrada '' Skarb Państwa    nie tylko w Leśnicy którą zarządzają  solidni ślązacy  i inne przechrzty .                                                                                                                                                           To chyba jakiś sprawdzony niemiecki schemat .  W Strzelcach Opolskich   również w ten sam sposób  pseudoniemiecki  biznesmen  kupił   biurowiec po strzeleckiej cementowni a nastepnie w niedługim czasie odsprzedał go z kilkukrotnym zyskiem  strzeleckiemu urzędowi miasta i gminy .                      Echchch    ludzie to mają głowę   do  '' interesów  ''               

 

Odpowiedz