fbpx Kruszą i wspierają | Strzelec Opolski

Kruszą i wspierają

Kruszą i wspierają

Artykuły : 
Numer wydania: 

Strzeleckie starostwo wydało pozwolenie budowlane dla Zakładów Wapienniczych Lhoist z Tarnowa Opolskiego. Firma uruchamia w gminie Izbicko (w okolicach Otmic) nową kopalnię wapienia. W ramach I etapu inwestycji, związanej z budową węzła kruszenia wstępnego oraz transportem kruszywa przenośnikiem taśmowym do istniejącego już zakładu, powstanie m.in. kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, plac składowy wraz z parkingiem dla 10 samochodów osobowych, plac z nasypem pod kruszarkę, postój dla wozideł technologicznych, wiata nad kruszarką, zbiorniki p.poż. oraz na ścieki bytowe, a także fundamenty pod taśmociąg i droga technologiczna wraz ze zjazdem z drogi powiatowej.

 

Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Leszczyński specjalnie dla naszych Czytelników odpowiedział na kilka pytań związanych z uruchomieniem kopalni:

 

Na jakim etapie są prace związane z uruchomieniem nowej kopalni? Ile hektarów lasu już wycięto?

 

- Aktualnie roboty górnicze prowadzone są na maksymalnie ograniczonej powierzchni, niezbędnej do rozpoczęcia eksploatacji. Tereny, na których prowadzone są prace, zostały wyłączone z produkcji leśnej w grudniu 2017. Obecnie jesteśmy na etapie udostępniania południowej części złoża do eksploatacji. Na początku marca rozpoczęliśmy roboty ziemne polegające na selektywnym usuwania wierzchniej warstwy - humusu. Rozpoczęte zostały prace związane z usuwaniem piaszczysto-gliniastego nadkładu.

 

W wyniku tych działań na części terenu została już odsłonięta stropowa część złoża możliwa do eksploatacji. Masy ziemne i skalne są oddzielnie gromadzone na wyznaczonych zwałowiskach. W późniejszym czasie zostaną wykorzystania do rekultywacji.

 

Kiedy ruszą prace z budową taśmociągu transportującego surowiec z kopalni do zakładu Tarnów Opolski wraz ze Stacją Wstępnego Kruszenia?

 

- Są one na etapie zaawansowanych prac projektowych, a także już częściowo realizowanych zakupów (urządzenia krusząco-sortujące). Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac planujemy zakończenie tej część inwestycji do końca 2019. Planując tę inwestycję staraliśmy się w sposób bardzo świadomy i odpowiedzialny podejść do sprawy ochrony środowiska i minimalizacji wpływu naszej działalności na otoczenie poprzez m.in. dobór energooszczędnych i kosztownych urządzeń oraz odpowiednich technologii przeróbki i transportu surowca.

 

W związku z uruchomieniem kopalni gmina Izbicko liczy na wpływy do budżetu (m.in. z podatków) - kiedy na konto samorządu wpłyną pierwsze pieniądze?

 

- Prowadzenie działalności górniczej wiąże się z szeregiem obciążeń fiskalnych, w tym m.in. wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej do gminy, na terenie której prowadzone jest wydobycie. Zaawansowanie dotychczasowych robót górniczych oraz planowane w 2018 wydobycie kopaliny z nowej kopalni „Izbicko” wskazuje, że w bieżącym roku odpowiednia opłata eksploatacyjna zostanie wniesiona na rachunek bankowy gminy Izbicko.

 

bea

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Coroczne odkrywanie gwary

Odpowiedz