fbpx Kosztowne plany gminy | Strzelec Opolski

Kosztowne plany gminy

Kosztowne plany gminy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd ma już gotowy projekt budżetu na przyszły rok. Wydatki mają sięgnąć prawie 47,4 mln zł, a dochody 39,7 mln zł. Deficyt szacowany jest na 7,7 mln zł. Ma zostać pokryty dzięki pożyczkom i kredytom. Czy gmina udźwignie takie zadłużenie?

 

- Mamy ostatnią szansę na unijne finansowanie - mówi burmistrz Tadeusz Kauch. - Za parę lat go nie będzie. To dobry czas, by inwestować i przy okazji dbać o potencjał rozwojowy gminy - przekonuje. - Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ wpływy do budżetu z roku na rok będą rosnąć. Powstają nowe zakłady w strefie gospodarczej. Możemy sobie zatem pozwolić na zaciągnięcie kredytu, by zaspokajać istniejące potrzeby i realizować inwestycje - w większości dofinansowane ze środków unijnych - dodaje.

 

Obecnie do budżetu gminy wpływa ok. 4 mln zł podatków od firm oraz ok. 960 tys. zł od mieszkańców.

 

- Wiele firm w strefie gospodarczej korzysta z ulg przyznanych przez radnych uchwałą rady gminy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Takie ulgi przysługują jednemu podmiotowi maksymalnie przez 3 lata. W 2018 niektóre zakłady wciąż będą z nich korzystać, ale od 2019 roku spodziewamy się o ok. 2 mln zł więcej wpływów do budżetu z podatków - wyjaśnia burmistrz.

 

Gdyby gmina nie wprowadziła ulg, miałaby w budżecie już teraz o ok. 1 mln zł więcej.

 

- Jednak korzyści finansowe dla przedsiębiorców mają ich do naszej gminy przyciągnąć - przekonuje Tadeusz Kauch.

 

Na zadania inwestycyjne gmina zamierza wydać w 2018 roku rekordową kwotę przeszło 25 mln zł. Realizacja niektórych zadań uzależniona jest od dofinansowania zewnętrznego - jeśli go nie będzie, to zadania nie zostaną wykonane.

 

Oto lista niektórych planowanych inwestycji:

 

- dotacje dla powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych: w Sieroniowicach wzdłuż ul. Ujazdowskiej - 85 000 zł; w Nogowczycach wzdłuż ul. Strzeleckiej - 45 000 zł; na odcinku osiedle Piaski w Ujeździe - Sławięcice - 150 000 zł; w Zimnej Wódce wzdłuż ul. Strzeleckiej - 80 000 zł; w Jaryszowie wzdłuż ul. 1 Maja - 15 000 zł

 

- przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - 110 000 zł

 

- budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe (etap III, opracowanie dokumentacji) - 50 000 zł

 

- przebudowa ul. Zielonej (dawniej 18 Marca) w Jaryszowie - 200 000 zł

 

- budowa drogi gminnej ul. Krzemowej i Bazaltowej w Ujeździe - 1 300 000 zł

 

- budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Amerykańskiej w SAG (etap V) - 1 090 163 zł

 

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce - 500 000 zł

 

- przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie na ul. Stawowej - 110 000 zł

 

- rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - 4 496 978 zł

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Berali po śląsku i śpiewali
Z serdecznościami
Pół wieku w ZNP
Oddaj krew!

Odpowiedz