fbpx Koperty dla prymusów | Strzelec Opolski

Koperty dla prymusów

Koperty dla prymusów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. Tradycyjnie z tej okazji 21 czerwca w sali ośrodka kultury odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaproszono na nią prymusów.

 

W tym roku rada miejska w Ujeździe wyróżniła i nagrodziła sześcioro gimnazjalistów. Są to: Anna Michalska, Dominika Ogaza, Arnold Kocurek, Julia Warzecha, Emanuela Jokiel, Dominik Wilczek.

 

- Osiągnęli oni znakomite wyniki w nauce, bardzo wysokie średnie ocen, wyróżniali się wzorowym zachowaniem, sumiennością i aktywnością na zajęciach - argumentowali radni. - Ich postawa jest godna naśladowania.

 

Nagrodę specjalną radni przyznali Annie Michalskiej, która osiągnęła średnią ocen 5,6 i była finalistką konkursów polonistycznego i geograficznego na szczeblu wojewódzkim. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia, uczennicą III roku Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu oraz wokalistką Scholi Cantorum Opoliensis w Opolu.

 

Na sesji z udziałem gości wręczone zostały również stypendia burmistrza Ujazdu. Tadeusz Kauch gratulował uczniom osiągnięć w różnych dziedzinach.

 

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali: Sebastian Gruszka, Dominika Ogaza, Anna Michalska, Grzegorz Palus, Arnold Kocurek, Dominik Wilczek, Łukasz Zimon, Emanuela Jokiel, Marcin Janota, Marcel Białas, Daniel Plachetka, Jan Skowronek, Adam Cyris, Patryk Flor, Oliwia Grecer, Aleksandra Cyris, Szymon Graipel.

 

Za osiągnięcia sportowe nagrodzeni zostali: Kamil Warzecha, Michael Burzan, Dawid Plachetka, Patryk Janota, Piotr Gródecki.

 

Stypendia za osiągnięcia artystyczne dostali: Patrycja Lazar, Zofia Kośmider, Zuzanna Gorki, Julia Warzecha, Wiktoria Rybak, Tomasz Palus, Paulina Kośmider, Katarzyna Grzywocz, Emilia Kolenda, Wiktoria Potempa, Dawid Widera.

 

Gratulujemy!

 

Nagrody pieniężne uczniowie odebrali w kopertach. Najwyższe stypendium wyniosło 750 zł, najniższe - 200 zł, wysokość nagrody zależała od osiągnięć. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 10 000 zł.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Studzionka z tablicą
Zaczęły się wakacje!
Pożegnania, powitania
Hucznie w Balcarzowicach

Odpowiedz