fbpx Kontener dla działkowców i inne sprawy | Strzelec Opolski

Kontener dla działkowców i inne sprawy

Kontener dla działkowców i inne sprawy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trzynastego kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy. Podczas zebrania dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie sprawozdania złożyli prezes ROD i Komisja Rewizyjna.

 

Najważniejszą inwestycją w ubiegłym roku była wymiana wodomierzy na ogródkach działkowych na ul. 1 Maja, ujednolicenie sprzętu ma być ułatwieniem przy ich odczycie i ma pozbawić jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności pomiaru. Inwestycja kosztowała ok. 36 tys. zł, z czego zarząd wojewódzki przyznał na ten cel dotację w wysokości 5 tys. zł, reszta została pokryta ze składek członkowskich i funduszu inwestycyjnego.

 

Podjęto decyzję, że wzmocnienie obsypujących się rowów zostanie wykonane w przyszłym roku. Podczas dyskusji zabrał głos burmistrz, który zaproponował użyczenie kontenera budowlanego, który ma służyć działkowiczom. Podniesiono opłaty ogrodowe i obecnie za 1 m kw. należy zapłacić 0,50 zł, a opłata na fundusz inwestycyjny wynosie 40 zł na rok 2018.

 

Podczas dyskusji została poruszana sprawa narastającej liczby zanieczyszczeń na działkach i w ich obrębie oraz dzikich terenów do wykaszania. Powstał konflikt wokół furtki, którą osoby zajmujące działkę stworzyli na własne potrzeby. Działka znajduje się w dużej odległości od głównego wejścia, a ze względu na zły stan zdrowia właściciela posesji taka zgoda ustna została mu udzielona kilka lat temu za panowania innego zarządu. Sąsiadka tych państwa również chciała korzystać z tej dogodności. Właściciele furtki nie widzieli przeciwwskazań, aby raz na jakiś czas z furtki mogły korzystać osoby trzecie np. gdy mają coś dużego do przewiezienia, dużą ilość plonów do przetransportowania, ale wymieniona sąsiadka notorycznie korzystała z krótszej drogi do swojej działki... Zarząd ma zadecydować, czy przejście zostanie całkowicie zamknięte.

 

Joanna Krok

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Taneczne sukcesy
Nowe linie przewozowe
Głosuj na projekty
Czyste jutro

Odpowiedz