fbpx Komisje wybrane | Strzelec Opolski

Komisje wybrane

Komisje wybrane

Artykuły : 
Numer wydania: 

Druga sesja rady gminy odbyła się 3 grudnia. Ustalono na niej składy poszczególnych komisji i ich przewodniczących.

 

Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Renata Krawczyk, a członkami: Jacek Sleziona, Barbara Burnos, Bernadeta Wieliczko, Jacek Siemski i Roman Kiklaisz.

 

Komisji skarg, wniosków i petycji przewodniczy Adrian Gawlik. W jej skład weszli również Roman Larisz, Remigiusz Janik, Jacek Kuhnert, Andrzej Nieświec i Hubert Hendel.

 

Remigiusz Janik to przewodniczący komisji budżetu, finansów, inwestycji, oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej. Członkowie tej komisji to: Stanisław Litwin, Bernadeta Wieliczko, Jacek Sleziona, Adrian Gawlik, Jacek Kuhnert, Renata Krawczyk i Rudolf Wieczorek.

 

Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, porządku publicznego i planowania przestrzennego przewodzi Roman Larisz. W komisji zasiadają także: Andrzej Nieświec, Rudolf Wieczorek, Jacek Siemski, Roman Kiklaisz, Hubert Hendel, Barbara Burnos, Stanisław Litwin.

 

Nowością w tej kadencji jest obligatoryjne powołanie przez samorząd gminy komisji skarg, wniosków i  petycji. Ma ona rozpatrywać skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych (co pokrywa się w części z zadnimi komisji rewizyjnej), a także przyjmować i rozpatrywać wnioski i petycje wnoszone przez obywateli - co ma się przyczynić do zwiększenia ich udziału we współrządzeniu.

 

 bea

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jak upiec pierniki?
Spotkanie w Krośnicy
Grudniowy kalendarz
Nie planuj wizyty...
Czekanie na narodziny

Odpowiedz