fbpx Kolejny wspólny krok | Strzelec Opolski

Kolejny wspólny krok

Kolejny wspólny krok

Artykuły : 
Numer wydania: 

Samorząd Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Gmina Ozimek oraz Stowarzyszenie Dinopark, którego członkiem jest gmina Kolonowskie, zawarły porozumienie o współpracy, mające na celu jasne określenie zasad i zakresu współdziałania dla rozwoju obszaru wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie.
Szczególne znaczenie tego dokumentu podkreślił prezes Zarządu Stowarzyszenia Dinopark, poseł Ryszard Galla. Wiąże się ono z przystąpieniem do współpracy największej opolskiej uczelni, która będzie odpowiedzialna za koordynację działalności naukowo-badawczej na terenie wykopalisk. Rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Stanisław Sławomir Nicieja mówił, że dziś są na uczelni osoby żywo zainteresowane rozwojem badań paleontologicznych w Krasiejowie, a właśnie entuzjazm jest jednym z gwarantów sukcesu.
Marszałek Józef Sebesta, podpisując porozumienie, wyraził nadzieję, że teraz właśnie przyszedł czas na sukcesy i znaczące zdynamizowanie prac dla rozwoju Dinoparku. Krasiejów wpisuje się w program uatrakcyjnienia tej części regionu. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś zwrócił uwagę na fakt, że dzięki współpracy gmin: Ozimek, Zawadzkie i Kolonowskie pięknieje Dolina Małej Panwi, a dzięki pieniądzom unijnym będzie możliwe oczyszczenie rzeki i rewitalizacja położonego nieopodal turawskiego Dużego Jeziora, które za około sześć lat powinno odzyskać dawny blask.
Według zapisów podpisanego właśnie porozumienia najważniejszymi dziedzinami współpracy będą:
– rozwój działalności muzealno-wystawienniczej i promocja krasiejowskich wykopalisk (samorząd województwa, Stowarzyszenie),
– działalność naukowo-badawcza na terenie wykopalisk i organizacja centrum naukowo-badawczego w Krasiejowie (Uniwersytet Opolski),
– zagospodarowanie przestrzenne terenu wykopalisk paleontologicznych (gmina Ozimek),
– koordynacja wszystkich przedsięwzięć na terenie wykopalisk paleontologicznych i doliny Małej Panwi (Stowarzyszenie Dinopark).
am

Odpowiedz