fbpx Kolejny plan na wioskę | Strzelec Opolski

Kolejny plan na wioskę

Kolejny plan na wioskę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Jędrynie są kolejną wioską w gminie Strzelce Opolskie, która ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje on całą wieś w granicach ewidencyjnych, czyli łącznie obszar około 180 hektarów. Głównie przeważają tu grunty rolne i leśne, obszary przeznaczone pod zabudowę stanowią niewielką część.

 

- Jest to zabudowa istniejąca, skupiająca się wokół dróg. Nowych terenów pod zabudowę jest niewiele, ponieważ do urzędu nie wpłynęło dużo wniosków w tym zakresie - mówi Magdalena Wolańska, architekt miejski z urzędu w Strzelcach Opolskich.

 

Gmina przystąpiła do sporządzenia planu 28 lutego 2018 roku, w marcu został on uchwalony przez radę miejską, a 11 maja wszedł w życie.

 

- Wojewoda opolski stwierdził częściową nieważność uchwały w zakresie oznaczeń graficznych. Jego zdaniem, zaprojektowane w planie nasadzenia drzew w układzie szpalerowym na terenach łąk ograniczają prawo własności użytkowników tych obszarów. Druga uwaga dotyczyła minimalnej wysokości zabudowy, którą wprowadziliśmy na trzech jednostkach terenowych. Wojewoda uznał, że przekroczyliśmy swoje kompetencje, tj. wprowadziliśmy ustalenia wykraczające poza zakres przewidziany w przepisach prawa i skreślił kilka słów w pięciu paragrafach - wyjaśnia Magdalena Wolańska.

 

Dodaje również, że obecnie trwają prace nad planem miejscowym dla wsi Ligota Dolna, zostanie on uchwalony na sesji w czerwcu. Jeśli wojewoda opolski go zaakceptuje, wtedy wszystkie wioski będą miały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jest kilka wiosek, które takowe plany mają jedynie dla terenów zabudowanych, są to np. Rożniątów, Rozmierka czy Szymiszów. Wszystkie plany są dostępne na stronie

 

bip.strzelceopolskie.pl.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dwa miliony w gratisie
Wiosennie w zameczku
Wandale znów aktywni
Startuje budżet obywatelski
W kolejnym numerze

Odpowiedz