fbpx Kandydatki do tytułu Perła Roku | Strzelec Opolski

Kandydatki do tytułu Perła Roku

Kandydatki do tytułu Perła Roku

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rozpoczynamy plebiscyt „Strzelca Opolskiego” o prestiżowy tytuł Perły Roku 2017. Jest to już jego dziewiąta edycja. Jak co roku zwieńczy go uroczysta gala w Strzeleckim Ośrodku Kultury zaplanowana na 11 marca. Zwyciężczyni plebiscytu otrzyma, prócz tytułu, perłę w złocie ufundowaną przez Karola Cebulę. Pozostałe nominowane - perły w srebrze. Zachęcamy Czytelników do głosowania na swoje faworytki. Dla osoby, która odda najwięcej głosów, przewidzieliśmy nagrodę.

Barbara FeluksBarbara Feluks z Grodziska. Szefowa grupy taneczno-kabaretowej „Zgrani Fojermani” działającej od 5 lat przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku. Od roku 2006 aktywnie działa w straży, jest kronikarzem OSP, członkiem zarządu OSP i sekretarzem, członkiem rady sołeckiej oraz członkiem zarządu TSKN w Grodzisku. Aktywnie bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych w wiosce. Pisze wiersze na różne okazje. Od pewnego czasu zajmuje się też Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Jest zaangażowana w charytatywną zbiórkę plastikowych nakrętek dla chorych dzieci. Laureatka konkursu „Ze Śląskiem na Ty” w Łubnianach.

Krystyna KałużnyKrystyna Kałużny od ponad 20 lat związana jest z działalnością kulturalną na rzecz mieszkańców gminy Ujazd. Przez wiele lat zajmowała stanowisko instruktora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, a obecnie jest dyrektorką tejże placówki. W swojej pracy za cel stawia sobie upowszechnianie kultury i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta i pozostałych miejscowości gminy. Wspiera młodych artystów i utalentowanych muzyków, organizując wystawy i koncerty, promuje tradycje i zwyczaje śląskie, dba o utrzymanie gwary wśród młodego pokolenia. Pod jej kierownictwem, po raz pierwszy w najnowszej historii miasta, odbył się sylwester na dziedzińcu zamku w Ujeździe. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Skutecznie pozyskuje środki unijne na działalność kulturalno-oświatową. W 2016 roku podjęła wyzwanie zorganizowania najważniejszej dla rolników imprezy w województwie - dożynek wojewódzkich. Wydarzenie to zostało uwieńczone sukcesem.

Barbara KoprekBarbara Koprek jest matką dwóch chłopców w wieku szkolnym (11 i 15 lat). Od chwili rozpoczęcia edukacji swoich dzieci mocno związała się ze szkołami: PSP nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem. Od kilku lat jest przewodniczącą rady rodziców. Mocno angażuje się w życie szkół i całej gminy Kolonowskie. Jest „matką” wszystkich uczniów. Gromadzi fundusze, poszukując sponsorów imprez, wycieczek szkolnych, festynów. Była zaangażowana we wszystkie zbiórki publiczne, prowadzone na rzecz chorych dzieci i młodzieży z terenu gminy – pozyskiwała fanty, zapraszała sławne osoby, organizowała atrakcje. Włącza się w akcje kulturalne (dożynki, festyny, pchle targi, jarmarki) i akcje wakacyjne dla dzieci. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jej aktywność i zaangażowanie wzbudzają podziw, a wielkie serce, oddanie i poświęcenie mogą być wzorem do naśladowania.

Dorota MathejaDorota Matheja to przewodnicząca toszeckiego koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców. Inicjatorka licznych przedsięwzięć na rzecz popularyzacji wielokulturowości i pielęgnowania tradycji i kultury niemieckiej. Wśród projektów, realizowanych przez działające pod jej przewodnictwem koło DFK, warto wymienić: rajd rowerowy „Szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”, kursy sobotnie języka niemieckiego dla dzieci, warsztaty plastyczne oraz pilotażowy projekt Jugendbox. Z inicjatywy pani Doroty powstała także młodzieżowa grupa wokalna „Con Colore”. Pani Dorota popularyzuje również wybitne osobistości - byłych mieszkańców Toszka, którzy zaznaczyli się w dziedzinach literatury, medycyny i sportu - takie jak Joseph von Eichendorff - wybitny poeta niemiecki pochodzący z Górnego Śląska oraz Ludwig Guttman - twórca ruchu paraolimpijskiego.

Teresa OrłowskaTeresa Orłowska-Haber z Leśnicy jest przebojowa i żywiołowa niczym nastolatka, zawsze elegancka i niezawodna. Zaraża uśmiechem i optymizmem. Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Leśnica. Zawsze aktywna i chętna do pomocy. Dba o to, by seniorzy nie nudzili się podczas jesieni życia. Organizuje wycieczki, spotkania przy kawie, wieczorki karnawałowe oraz imprezy okolicznościowe.

Ewelina PiosekEwelina Piosek z Jemielnicy od 2008 r. do 31 stycznia 2017 r. pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica. W ramach stowarzyszenia udało jej się pozyskać wiele środków pomocowych na poprawę infrastruktury wioski oraz podjąć działania promujące Jemielnicę np. „Cysterskie co nieco na rowerze”. Aktywnie uczestniczyła we wszelkich inicjatywach organizowanych przez LGD „Kraina Świętej Anny” zarówno na szczeblu gminnym, krajowym jak i zagranicznym. Zawsze angażowała się w organizację cyklicznych imprez takich jak: Jarmark Cysterski, Powitanie Lata czy Spartakiada. Jako liderka Stowarzyszenia Odnowy Wsi co roku organizowała wycieczki dla mieszkańców gminy do dawnych opactw cysterskich. Od 2005 r. zachęcała mieszkanki Jemielnicy do wyplatania koron dożynkowych.

Lidia TarlińskaLidia Tarlińska to sołtys wsi Dziewkowice, od 26 lat prowadzi Publiczną Bibliotekę w Dziewkowicach, współpracuje ze szkołą i przedszkolem w Dziewkowicach oraz ze świetlicą wiejską. Jest lokalną działaczką społeczną i inicjatorką wielu przedsięwzięć sołeckich, otwarta na problemy społeczności wiejskiej, umiejąca jednoczyć mieszkańców i zachęcać ich do działania.

Eleonora TkotzEleonora Tkotz z Siedlca ponad trzydzieści lat działa na rzecz społeczności lokalnej. Wszystko zaczęło się od objęcia stanowiska wiceprzewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu. Założyła grupę obrzędową wodzenia niedźwiedzia oraz zespół muzyczny „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”. Z jej inicjatywy przedstawicielki Siedlca biorą udział w konkursach na najpiękniejszy stół wielkanocny, bożonarodzeniowy, koron dożynkowych czy startują w wojewódzkim turnieju pieczenia kołocza śląskiego. Promuje gminę Izbicko w gminach partnerskich (tj. Florstadt, Osoblacha), a także we Francji i Belgii, biorąc udział w różnych konkursach gastronomicznych. Jest założycielką Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlec oraz inicjatorką nadania wsi Siedlec nazwy „Orzechowa wieś” (uroczystości z tym związane zaplanowano na marzec). Pełna nowych pomysłów martwi się, jak znaleźć czas, by je wszystkie zrealizować.

Anna TokarzAnna Tokarz to osoba, którą w 1969 roku los rzucił jako młodą nauczycielkę, absolwentkę liceum pedagogicznego w Starym Sączu, do szkoły w Rozmierce, w której została aż do wieku emerytalnego. Od pierwszych lat pracy zawodowej angażowała się do pracy społecznej. Początkowo prowadziła drużynę zuchową, której dzieci z czasem stały się zespołem muzycznym Wesołe nutki. Z dziećmi klas starszych prowadziła zajęcia sportowe, które dawały jej wiele satysfakcji. Pod koniec roku 2003 pani Anna dołączyła do zespołu Sen, w którym powierzono jej doskonalenie muzyczne, a także dyrygowanie podczas koncertów. Sen pod jej opieką zdobywał laury, wyróżnienia, pierwsze miejsca za udział w konkursach i przeglądach zespołowych wokalnych: od roku 2011 na prośbę Augusta Koconia zaczęła udzielać się w zespole Viva la Musica. Z czasem objęła kierownictwo w tym zespole. Pani Anna nigdy nie odmawia pomocy. Kierując się swoją wiedzą i umiejętnościami muzycznymi, pomaga koleżankom z zespołu Centavia przy doborze repertuaru, nauce nowych pieśni i piosenek (gra na mandolinie). Zawsze stara się pomagać dzieciom słabszym, opuszczonym.

 

Jak głosować SMS-em?

Wystarczy wysłać wiadomość na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści so.perla, dopisując bez spacji numer swojej kandydatki (patrz poniżej), po przerwie podając swoje imię nazwisko i miejscowość.

Barbara Feluks (Grodzisko) so.perla1

Krystyna Kałużny (Ujazd) so.perla2

Barbara Koprek (Kolonowskie) so.perla3

Dorota Matheja (Toszek) so.perla4

Teresa Orłowska (Leśnica) so.perla5

Ewelina Piosek (Jemielnica) so.perla6

Lidia Tarlińska (Dziewkowice) so.perla7

Eleonora Tkotz (Siedlec) so.perla8

Anna Tokarz (StrzelceOpolskie) so.perla9

NaSMS-y czekamy do 9 marca 2017 roku do godz. 15:00 (o ważności głosu decyduje data jego wpływu do redakcji).

Można także wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Głosować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.