fbpx Jedni w normie, inni - poza nią | Strzelec Opolski

Jedni w normie, inni - poza nią

Jedni w normie, inni - poza nią

Artykuły : 
Numer wydania: 

Związek Międzygminny Czysty Region rozlicza półrocze...
Czysty Region zajmuje się gospodarowaniem odpadami. To związek zrzeszający gminy z kilku powiatów - w tym ze strzeleckiego: Izbicko, Leśnicę, Ujazd, Kolonowskie. Właśnie podsumował pierwsze półrocze działania. Przypomnijmy, że zaczęło się ono w lipcu 2013 roku, gdy w życie weszła ustawa śmieciowa.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z maja 2012 roku, dopuszczalny poziom masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, na dzień 16 lipca 2013 roku wynosił 50%. Każdy wynik poniżej tej wielkości jest chlubny, powyżej - już nie.

Czy gminy osiągnęły wyznaczony pułap? Izbicko niestety nie. W tej gminie poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 roku wyniósł aż 101,37%. Lepiej było w Leśnicy i w Kolonowskiem - tu osiągnięto kolejno 59,69% i 56,98%. Najlepiej wypadł Ujazd z wynikiem 42,79%, co oznacza, że mieszkańcy tej gminy znają się na kompostowaniu i chętnie segregują śmieci biodegradowalne (kuchenne odpadki, skórki po owocach czy resztki jedzenia).

Według innego kryterium, gminy musiały osiągnąć 12-procentowy poziom recyklingu. Każdy wynik poniżej tej normy sprawia, że gmina powinna ponieść kary pieniężne. Zatem, im mniej procentów - tym gorzej, im więcej - tym lepiej. W ocenie zbiórki materiałów do recyklingu (np. plastików) najgorzej wypadło Kolonowskie (9,38%). W Ujeździe osiągnięto 16,49%, w Leśnicy 18,82%, a w Izbicku 22,72%.

Czysty Region przeanalizował też wielkości opłat, które według deklaracji składanych przez mieszkańców, miały wpłynąć w ciągu półrocza za odbiór odpadów. Szacowano, że mieszkańcy gminy Izbicko od lipca do grudnia zapłacą 323 404,70 zł, tymczasem zalegają z opłatami na 22 155,14. Z Kolonowskiego miało wpłynąć 371 415,51 zł - brakuje 18 019,42 zł. Z Leśnicy spodziewano się 487 555,77 zł, wciąż nie ma 42 677,32 zł. Z kolei, gmina Ujazd miała zapłacić 386 256,89 zł, lecz mieszkańcy zalegają na kwotę 33 090,04 zł.

- Aktualnie trwa weryfikacja mieszkańców, którzy nie wnieśli opłat, którzy nie złożyli deklaracji lub złożyli fałszywe oświadczenia - przyznaje burmistrz Ujazdu, Tadeusz Kauch.

Jak naprawdę wygląda gospodarka odpadami w poszczególnych gminach - to okaże się za pół roku, kiedy zostanie podsumowany cały rok funkcjonowania nowego systemu śmieciowego. Jest jednak dobra wiadomość...

- Gminy, które nie osiągnęły wskazanych norm, nie zapłacą kar - informuje Dorota Stanek, główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi w ZMCR. - Bowiem Czysty Region rozlicza się całościowo, jako jedna jednostka. Liczy się więc średnia ze wszystkich gmin, a ta jest w normie.

Na tym właśnie, jak podkreślają samorządowcy, polega korzyść przynależenia do międzygminnego związku.

JK

Odpowiedz