fbpx Istotne procedury | Strzelec Opolski

Istotne procedury

Istotne procedury

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego szóstego lutego radni poddali pod głosowanie uchwałę odnośnie wskazania uczniom klas VI SP im. Gustawa Morcinka w Toszku obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2018/2019 - 2022/2023 w SP im. Ireny Sendler w Toszku (o problemie szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze).

 

Jak się okazało, nie zostały zachowane odpowiednie procedury związane z projektem uchwały.

 

- Jeżeli wnioskodawcą jest kto inny niż organ wykonawczy (burmistrz) to projekt powinien być skierowany do burmistrza celem zaopiniowania pod względem prawnym i finansowym (zgodnie ze statutem gminy) - tłumaczy Dominika Gmińska, sekretarz gminy Toszek. - Ponadto radnym powinny zostać wysłane materiały na 5 dni przed sesją. Ten termin też nie został zachowany – dodaje sekretarz.

 

Jak wiemy, posiedzenie komisji stałych odbyło się w czwartek, 22 lutego (na którym przewodniczący rady nakazał przygotowanie projektu uchwały), sesja miała miejsce w poniedziałek 26 lutego. I w tym dniu do rąk radnych ta uchwała dotarła i została na owej sesji przegłosowana. Z obecnych na sesji 15 radnych, za przyjęciem uchwały było 9 radnych, przeciwko było 3, wstrzymało się 3 radnych.

 

Opinia burmistrza w tej kwestii jest znana.

 

- Moje stanowisko jest niezmienne - podkreśla Grzegorz Kupczyk. - Uważam, iż to rodzice powinni decydować o wyborze szkoły dla swoich dzieci a nie radni. Uchwała, którą rada podjęła w zeszłym roku, i ta którą obecnie chce wprowadzić, nie szanuje woli rodziców – uważa burmistrz.

 

- Niezachowanie odpowiednich procedur przy podejmowaniu uchwały stanowi istotne naruszenie prawa i może skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały przez organ nadzoru (wojewodę) - zaznacza sekretarz gminy. Wojewoda ma 30 dni na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Przypomnijmy, większość radnych uważa, iż uczniowie kończący edukację w klasie VI SP im. Gustawa Morcinka powinni kontynuować naukę w szkole po byłym gimnazjum. Przytaczane argumenty przy podejmowaniu przez radnych tej decyzji szerzej opisywaliśmy tydzień temu.

 

Z ustaleń wynika, iż nawet jeśli wojewoda uchyli uchwałę z powodu błędów proceduralnych, radni mogą ją poddać pod głosowanie jeszcze raz na następnej sesji.

 

Sprawę będziemy śledzić na bieżąco.

 

MR

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
W tej strefie ma być bezpieczniej
Zima cieszy łyżwiarzy
Wejściówki rozdane!
Chwalimy!
Eternit to wciąż problem

Odpowiedz