fbpx Interpelacje, zapytania i wolne wnioski | Strzelec Opolski

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wysoka sławi gminę Leśnica

 

Zostałem uprawniony w imieniu rady sołeckiej i sołtysa Wysokiej do podziękowania burmistrzowi za wsparcie finansowe wyjazdów sołectwa z koroną żniwną na różne uroczystości związane z dożynkami parafialnymi, diecezjalnymi i wojewódzkimi – mówił podczas ostatniej sesji rady gminy radny z Wysokiej Stefan Rudol. - W tym roku mieliśmy zaszczyt pojechać na Dożynki Ogólnopolskie do Częstochowy. Było tam ponad 80 koron. Tam nie ma nagród i wyróżnień. Niemniej jednak zostaliśmy zauważeni przez dwie ogólnopolskie telewizje: TVP 1 pokazało fragment naszego przemarszu, a w wydaniu specjalnym TVP Info był wywiad z naszym sołtysem. Jeden był błąd w tym programie, że nie pokazali tablicy z napisem województwo opolskie gmina Leśnica. Sugerowaliśmy to, ale powiedzieli, że reklamy nie może być. Fragmenty zobaczyć można w internecie. Dziękuję w imieniu naszego sołectwa i mamy przekonanie, że była to dobra promocja gminy.

 

Radny zmienił adres

 

- Do urzędu wpłynęły informacje dotyczące tego, że radny Piotr Garbacz wymeldował się ze stałego pobytu w gminie Leśnica i zameldował na pobyt stały w gminie Zdzieszowice - mówił burmistrz Łukasz Jastrzembski. - W związku z tym został wpisany do rejestru wyborców gminy Zdzieszowice, a w naszym rejestrze wyborców został automatycznie wykreślony. Pojawia się pytanie i wątpliwość, czy z tym wpisaniem do rejestru wyborców gminy Zdzieszowice pan radny ma nadal prawo wybierania i bycia wybranym na terenie gminy Leśnica. Do pana radnego wystosowałem pismo, w którym pytam o to, w jaki sposób jest związany z gminą Leśnica w momencie kiedy meldunek wskazuje na gminę Zdzieszowice. Chcę, aby ten temat został w sposób właściwy i z właściwą powagą potraktowany. Czy pan radny ma już jakieś odpowiedzi na postawione przeze mnie w piśmie pytania?

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Bieg między pomnikami
Św. Marcin w Leśnicy

Odpowiedz