fbpx Ile i na co w 2010 roku? | Strzelec Opolski

Ile i na co w 2010 roku?

Ile i na co w 2010 roku?

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4591|title=|desc=|link=none|align=left|width=150|height=150]Radni uchwalili budżet
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia jemielniccy radni uchwalili budżet gminy na 2010 rok. Dochody budżetu wynoszą w sumie 17 695 000 zł, wydatki – 28 295 000 zł. Deficyt w wysokości 10 600 000 zł pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, z kredytów krajowych w kwocie 8 000 000 zł oraz wolnych środków budżetu – 600 000 zł.

W tegorocznym budżecie na poszczególne działy przeznaczono: na rolnictwo i łowiectwo 79 100 zł, leśnictwo 9 000 zł, rybołówstwo i rybactwo 3 000 zł, transport i łączność 324 200 zł, gospodarkę mieszkaniową 906 500 zł, działalność usługową 133 700 zł, administrację publiczną 2 259 990 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 187 250 zł, oświatę i wychowanie 6 812 797 zł, ochronę zdrowia 90 000 zł, pomoc społeczną 1 993 025 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 361 000 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 501 000 zł, kulturę fizyczną 242 700 zł.

Wśród najważniejszych inwestycji, jakie realizowane będą w 2010 roku w gminie Jemielnica, znalazły się: zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jemielnicy – całkowita wartość zadania wynosi 4 391 071,18 zł (z tego 85% dofinansowane z RPO – tj. 3 732 410,50, umowa już została podpisana); poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji strzelecko-jemielnickiej – wartość tego zadania wynosi w 2010 roku 6 898 421 zł, z czego wkład gminy Jemielnica wynosi 1 380 500 zł; budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy (etap IV) – 5 677 500 zł (z tego 62% dofinansowane z PROW, tj. 3 494 494 zł – wniosek o dofinansowanie został złożony); roboty drogowe realizowane wspólnie ze starostwem – 100 000 zł; remont mostu na ul. Bema w Jemielnicy (dokumentacja) – 50 000 zł; przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle w Jemielnicy – 1 500 000 zł; budowa drogi do obiektu „Oswald Arena” – 225 000 zł; zakup wraz z montażem cyfrowej centrali telefonicznej 17 000 zł; rozbudowa budynku OSP Jemielnica (projekt) – 20 000 zł; realizacja projektu „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości” – 40 000 zł; rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych – 10 000 zł; modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Gąsiorowice (dokumentacja) – 50 000 zł; południowo-zachodni szlak cysterski (parkingi, punkt informacji turystycznej, toalety) – 900 000 zł.

JL

Komentarze

Portret użytkownika czytelnik z Ymelnicy
Wysłane przez czytelnik z Ymelnicy (niezweryfikowany) w 5 Styczeń, 2010 - 16:00

A pan Paluch nie szczeka, że budżet dla biednej piotrówki niefair?

Portret użytkownika  mieszkaniec Piotrówki
Wysłane przez mieszkaniec Pi... (niezweryfikowany) w 19 Styczeń, 2010 - 00:38

Co Jemielnicę zawsze najwięcej dają he tak jest więc nie pisz głupot

Portret użytkownika czytelnik_szczek
Wysłane przez czytelnik_szczek (niezweryfikowany) w 5 Styczeń, 2010 - 21:14

szczeka, szczeka;-) dlatego zatyczki do uszu w piotrówce takie drogi...wszyscy chcą zatkać uszy, bo szczekanie tylko słychać.

Portret użytkownika mieszkaniec gminy
Wysłane przez mieszkaniec gminy (niezweryfikowany) w 6 Styczeń, 2010 - 09:08

Pan Paluch, odkąd pamiętam miał zawsze coś do powiedzenia i zawsze mu coś nie pasowało. Może sam zgłosi w końcu swą kandydaturę na wójta gminy. Tylko tak jak ja wielu automatycznie wymelduje się z gminy z takim wójtem. No i drugie, najpierw musi być wybrany, a nie wierze, że ktoś by chciał taką zrzędę.

Portret użytkownika uja_pawoł
Wysłane przez uja_pawoł (niezweryfikowany) w 6 Styczeń, 2010 - 13:20

sprzedam gołębie. tanio. tel ....

To proszę zgłosić się do działu marketingu w siedzibie redakcji. Sprzeda panu ogłoszenie na łamach Strzelca Opolskiego. Tanio.
Admin