fbpx Dotrzymuję słowa sprzed lat | Strzelec Opolski

Dotrzymuję słowa sprzed lat

Dotrzymuję słowa sprzed lat

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dariusz Ciapa od przeszło 30 lat jest nauczycielem m.in. historii. Pasjonują go nie tylko dawne dzieje, lecz także sztuka i antyki. Od kilku lat szczególnie skupia się na historii regionalnej.

- W przestrzeni publicznej krąży o Ujeździe wiele informacji nie do końca prawdziwych, wyrwanych z kontekstu, niepełnych - mówi historyk. - Mnie interesuje odkrywanie źródeł, dzięki którym można by te wszystkie informacje weryfikować, pokazywać genezę zjawisk, wyjaśniać fakty... Dla przykładu pochodzenie nazwy Ujazd często sprowadza się do średniowiecznego prawa objeżdżania ziem. Tymczasem, pierwsza wzmianka o Ujeździe pochodzi z tzw. bulli protekcyjnej, o którą postarał się u papieża Hadriana IV biskup wrocławski Walter z Malonne. Na mocy tej bulli wszystkie posiadłości biskupstwa trafiły pod opiekę Stolicy Apostolskiej. W bulli pojawiło się określenie „circuitio iuxta Cozli”, słowo „circuitio” pochodzi z języka łacińskiego i używane było przez starożytne wojska rzymskie na warcie (objazd, okrążenie, runda) - oznaczało czas obejścia posterunków wartowniczych. To od niego wziął się „Ujazd”.

Pan Dariusz w połowie tego roku zainicjował Stowarzyszenie Miłośników Ujazdu „Miasto z historią”. Jest jego prezesem. Organizacja działa charytatywnie, to oznacza, że członkowie za pracę na rzecz rozpowszechniania historii nie otrzymują żadnych honorariów. Wszystko robią społecznie.

- Zaprosiłem do współpracy osoby, które mają wiedzę, pasję oraz mogą służyć wsparciem merytorycznym. Każda z nich coś wnosi do naszej organizacji - przyznaje Dariusz Ciapa. - Przy czym jesteśmy apolityczni - podkreśla. - Chcemy powoli, ale długofalowo i konsekwentnie krzewić wiedzę historyczną o Ujeździe.

Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 17 członków.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Familijne spotkanie z księdzem
Odeszli...
Tworzyli własne ozdoby

Odpowiedz