Dostali miliony, inni też mogą sięgnąć po kasę

Dostali miliony, inni też mogą sięgnąć po kasę

Artykuły : 
Numer wydania: 

W tegorocznej puli naborów, które będą prowadzone przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest ponad 86,7 mln złotych. Ze środków tych mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które chcą wprowadzić u siebie innowacyjne rozwiązania, pragną inwestować w infrastrukturę usług społecznych, współpracę gospodarczą i promocję oraz inwestycje tzw. podmiotów ekonomii społecznej.

Nasze województwo znakomicie radzi sobie z rozdysponowywaniem środków wspierania przedsiębiorców. Znajdujemy się na drugim miejscu w kraju jeśli idzie o podpisane umowy na rozdysponowywanie środków unijnych dla firm na lata 2014-2020. Zarząd województwa chce utrzymać wysokie miejsce w bieżącym roku i planuje ogłoszenie kolejnych czterech naborów.

O dotacje za pośrednictwem OCRG będą się mogły ubiegać głównie małe i średnie firmy, ale też np. spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej czy fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Za pozyskane środki można kupić nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług. Poza tym preferowane są inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności czy wzrost zasięgu oferty - pozyskiwanie nowych rynków zbytu w kraju i za granicą. Za pieniądze z OCRG można też tworzyć przyzakładowe żłobki. Warto zapoznać się z terminarzem i zakresem naborów, który dostępny jest na stronie rpo.ocrg.opolskie.pl.

- Zawsze wpływa do nas dwa razy więcej wniosków, niż mamy środków do rozdysponowania – przyznaje Katarzyna Kownacka z OCRG. - Na tej podstawie można sądzić, że nie jest trudno pozyskiwać fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Większość przedsiębiorstw korzysta z pomocy firm zajmujących się profesjonalnie pisaniem projektów o dotacje - dodaje.

Przykładem, że pieniądze są do zdobycia, jest firma Nadir, która między innymi dzięki unijnym środkom buduje ekskluzywny dom opieki w Zawadzkiem. O samej inwestycji pisaliśmy już na naszych łamach. Firma pozyskała prawie 3,5 miliona złotych na dostosowanie budynku przy ul. Polnej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. W środę, 4 stycznia, odbyła się konferencja prasowa OCRG, gdzie inwestycja z Zawadzkiego była postawiona jako wzór w realizacji dofinansowań.

- Jesteśmy na etapie ukończenia części budowlanej inwestycji, wkrótce będziemy składać wniosek o dofinansowanie - informuje prezes Nadiru, Tomasz Trepka. - Pracownicy OCRG pomagali nam na każdym kroku, przyjmowali także nasze sugestie. Współpraca układa się bardzo dobrze.

Współpracę z OCRG w samych superlatywach ocenia także Agata Mrózek, pełnomocnik zarządu ds. działania domu opieki w Zawadzkiem.

- Warto sięgnąć po te środki, mając do dyspozycji taką drużynę, jaka pracuje w OCRG, chętnie udzielano nam wszelkiej pomocy - mówi. - Nie realizowalibyśmy naszej inwestycji w takim zakresie, gdyby nie unijne wsparcie. W połowie roku dom opieki ma ruszyć. Wkrótce przyjmować będziemy zapisy naszych przyszłych podopiecznych.

MM

Odpowiedz