fbpx Dom przede wszystkim! | Strzelec Opolski

Dom przede wszystkim!

Dom przede wszystkim!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Już we wrześniu z nowym projektem startuje Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”. Projekt ten nosi nazwę „Aktywny model”, finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób zależnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

- Mogłoby się wydawać, że zależy nam przede wszystkim na pozyskiwaniu klientów do naszego domu opieki, ale tak nie jest - mówi przedstawicielka zarządu. - Uważamy, że osoby niesamodzielne należy wspierać w ich naturalnym środowisku, a więc w domu. I to wspierać poprzez aktywizację.

 

Projekt „Aktywny model” zakłada wspieranie osób zależnych, w tym głównie osób starszych, m.in. poprzez zapewnienie im opiekuna/asystenta.

 

- Nie zamierzamy wchodzić w kompetencje ośrodków pomocy społecznej, a wręcz przeciwnie - chcemy ich działania uzupełniać - stwierdza przedstawicielka zarządu. - Nasi opiekunowie będą dostępni wtedy, kiedy pracownicy OPS mają wolne, to znaczy po godzinach ich pracy, w weekendy czy święta.

 

Docelowo na jednego opiekuna będą przypadać trzej podopieczni, a każdemu z nich przysługiwać będzie 48 godzin opieki miesięcznie. To jednak nie jedyna forma wsparcia.

 

- Do dyspozycji osób zależnych i ich rodzin będzie także zespół specjalistów: lekarz, fizjoterapeuta, gerontopedagog, psycholog i logopeda - kontynuuje przedstawicielka „Siedliska”. - W ramach projektu opiekunowie faktyczni będą mogli także skorzystać z porad psychologa i prawnika.

 

Każdy uczestnik projektu będzie traktowany indywidualnie, w zależności od jego szczególnych potrzeb.

 

- Zespół specjalistów, o którym wspomniałam, wspólnie z opiekunami i rodzinami, opracują plan aktywności, według którego będą później działać - opowiada rozmówczyni. - To bardzo ważne, ponieważ każdy jest inny, ma inne potrzeby i możliwości. Ten sam zespół przygotuje także pakiet aktywności, zgodny z zainteresowaniami podopiecznego - czyli wyjazdy do teatru i operetki, uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych i wiele innych.

 

Zespół specjalistów i porady psychologiczne i prawne oraz pakiet aktywności to jednak nadal nie wszystkie działania przewidziane w ramach projektu.

 

- Zaplanowaliśmy także szkolenia komputerowe, darmowe obiady dla osób w trudnej sytuacji (30 dodatkowych uczestników projektu), a 10 wybranych osób otrzyma wsparcie przy likwidacji barier architektonicznych w swoim miejscu zamieszkania - mówi przedstawicielka „Siedliska”. - Opiekunowie osób zależnych będą mogli natomiast skorzystać z tzw. trzytygodniowych pobytów wytchnieniowych.

 

Realizację projektu „Aktywny model” przewidziano na trzy lata i podzielono na trzy edycje: po 10 miesięcy każda. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy gmin Kolonowskie i Zawadzkie, jednak pierwszeństwo mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarująca lub na osobę w rodzinie. Udział w projekcie jest bezpłatny, a szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 503 064 717.

 

- Zależy nam na tym, aby osoby niesamodzielne mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku - stwierdza przedstawicielka zarządu. - Bo dom przede wszystkim!

 

Anna Szaton

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Robienie sushi i inne atrakcje
Samego dobrego!
Chodnikowe przeszkody

Odpowiedz