fbpx Dom dla seniorów | Strzelec Opolski

Dom dla seniorów

Dom dla seniorów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina planuje otworzyć Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. Ma on powstać w budynku świetlicy wiejskiej w Niezdrowicach.

- Docelowo - za około dwa lata, gdy wyremontujemy obiekt po weterynarii, dom dla seniorów mieścić się będzie w Ujeździe - przewiduje burmistrz Tadeusz Kauch. - Taka placówka jest bardzo potrzebna w naszym środowisku. Ludzie starsi zostają sami, gdy młodzi są w pracy. Wielu z nich mieszka samotnie, bo dzieci wyjechały do pracy za granicę. Przyda im się miejsce, gdzie będą mogli spędzić dzień.

Gmina stara się o dofinansowanie na wyposażenie pomieszczeń dla seniorów. Złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, z którego może uzyskać nawet 94,5% dotacji. Partnerem projektu będzie Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

- W Domu Dziennego Pobytu mają być świadczone usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, w ramach których będzie możliwość dowozu uczestników, przygotowania dla nich posiłku, usługi aktywizująco-usprawniające w formie zajęć terapeutycznych oraz ruchowych, usługi edukacyjne, kulturalne, doradcze - wymienia burmistrz. - Pobyt w domu będzie darmowy. Miejsce znajdzie tu 20 starszych osób.

Dom Dziennego Pobytu ma ruszyć 1 stycznia 2018 roku.

W trakcie, gdy gmina przygotowywała własny projekt oferty dla seniorów, zgłosiła się do niej Fundacja Damy Radę, która zamierza na terenie gminy Ujazd otworzyć prywatny ośrodek senior-spa dla 25-30 rezydentów.

- Fundacja chce zaoferować seniorom pobyty kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne - mówi Katarzyna Tomczyk z urzędu miejskiego w Ujeździe. - Poprosiła o wskazanie miejsca, gdzie mogłaby taką działalność podjąć. Poleciliśmy jej obiekt po byłej jednostce wojskowej w Olszowej.

Obiekt ten jest obecnie własnością prywatną. Jeśli przedstawiciele fundacji porozumieją się z właścicielem, niewykluczone, że usługi dla seniorów świadczone będą także pod Olszową.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jak w czasach PRL-u
Kurs niemieckiego
Zachęta do czytania
Boją się wyziewów
Panie świętowały
Atrakcje dla dzieci