fbpx Długa przerwa, dużo zmian | Strzelec Opolski

Długa przerwa, dużo zmian

Długa przerwa, dużo zmian

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Kolonowskie spotykali się 17 czerwca pierwszy raz po trzymiesięcznej przerwie. Nie było potrzeby wcześniejszego zwoływania posiedzeń rady miejskiej. Ktoś mógłby powiedzieć, że radni są leniwi, ale to nieprawda. Nasi rajcy (poza przewodniczącym) otrzymują dietę za spotkanie, a więc jeśli sesje nie są zwoływane, to na konto radnego nie wpływa żadna kwota z tytułu zasiadania w radzie. Fakt, że sesje nie są zwoływane bez potrzeby, to oszczędność dla samorządu.

 

Czerwcowa sesja przyniosła zmiany w budżecie na 2019 rok i planach finansowych na kolejne lata. Przede wszystkim rajcy zgodzili się, aby gmina zaciągnęła kredyt na budowę sali świetlicowej i stołówki w szkole w Staniszczach Małych. Zobowiązanie na 15 lat ma wynieść do 1 250 000 złotych.

 

Gmina dostała dotację na polsko-czeski projekt promocyjny „Kajakiem do serca przyrody”. Wsparcie wyniesie 42 tysiące złotych, gmina musi dołożyć siedem. Wszystko to ujęto w planie finansowym. W budżecie znalazły się środki na piłkochwyty na boisko do siatkówki w Spóroku oraz na budowę studni na boisku w Staniszczach Wielkich. Zaplanowano też 7,5 tysiąca na dokumentację związaną z utwardzeniem krótkiej bocznej uliczki, przy której mieszka jeden z najstarszych mieszkańców gminy - za rok osoba ta skończy 100 lat, a przy okazji każdej wizyty burmistrza mówi, że ma nadzieję zobaczyć utwardzoną drogę pod swoim domem...

 

Wszystkie te ważne wydatki sprawiły, że trzeba było przesunąć część środków zaplanowanych na wkład własny na równie ważny i wyczekiwany od lat remont ulicy Nowej w Kolonowskiem. Opisywaliśmy sytuację mieszkańców tejże trasy, którzy po deszczu brodzą w wodzie po kostki. Sprawa znana jest od lat, ale remont kosztowny, bo konieczna jest budowa odwodnienia. Gmina stara się o dotację na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz Norbert Koston na sesji zapewniał, że pomimo wprowadzonych przesunięć, jeśli dostaniemy dotację, to Nowa zostanie zrobiona.

 

MM

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Burmistrz do raportu
Turniej i piknik na początek
przedszkola - żłobek

Odpowiedz