fbpx Dekada z muzyką | Strzelec Opolski

Dekada z muzyką

Dekada z muzyką

Artykuły : 
Numer wydania: 

W 2009 r. zawiązało się Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Arty­stycznych TIKEA w Leśnicy. Stowarzyszenie za swój główny cel działania obrało wspieranie i rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica. Ponadto wspiera inicjatywy związane z propagowaniem muzyki, muzycznym edukowaniem młodzieży.

 

TIKEA pełni rolę głównego opiekuna orkiestry i wszystkich przedsięwzięć z jej udziałem. Dzięki sponsorom, grantom, funduszom pozyskiwanym w otwartych konkursach oraz zbiórkom publicznym stowarzyszenie TIKEA wspiera orkiestrę w warsz­tatach szkoleniowych, doposaża w nowe instrumenty i nuty oraz organizuje przedsięwzięcia z udziałem młodych muzyków. W 2017 r. orkiestra wygrała i zrealizowała projekt „Z orkiestrą w krainę muzyki” w ramach Marszał­kowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosami blisko 4000 osób powtórzyła ten sukces również w 2018 r. i zrealizowała kolejne koncerty i przedsięwzięcia z nim związane w bieżącym roku.

 

W ciągu minionych dziesięciu lat stowarzyszenie zrealizowało z udziałem orkiestry ponad 30 projektów wspartych finansowo przez: gminę Leśnica, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Samorząd Województwa Opolskiego, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację Górażdże, gminy partnerskie: Crostwitz, Gerbrunn i Hirschaid z Niemiec, stowarzyszenia: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen, Euro Bösel, a także przez rodziców muzyków.

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica to zespół, który tworzą absolwenci i uczniowie szkół muzycznych Opolszczyzny: Leśnicy, Opola, Krap­kowic i okolic. Aktualnie tworzy ją 70 młodych muzyków, zdolnych i ambitnych osób. Powstała w 2005 roku, a od samego początku jej dyrygentem jest Klaudiusz Lisoń - nauczyciel szkół muzycznych w Leśnicy i Opolu. W czasie 14-letniej działalności młodzi muzycy brali udział w licznych konkursach i przesłuchaniach krajowych i międzynarodowych, osiągając wiele sukcesów: I miejsce w Konkursie Orkiestr Szkół Muzycznych I st. w Będzinie (2006, 2007, 2011), „Złote Pasmo” na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku, Grand Prix (2010, 2011, 2013) i trzecie miejsce w 2017 roku w Międzynarodowym Festiwalu „Euro Musiktage Bösel” w Niemczech. Dorobek arty­styczny orkiestry to również nagrania płytowe z muzyką klasyczną, filmową i musicalową, a także liczne kontakty z innymi orkiestrami na arenie międzynarodowej m.in. w Niemczech, Czechach i Austrii. Młodzi muzycy w uznaniu swego wkładu w życie kulturalne i społeczne gminy Leśnica i powiatu strzeleckiego otrzymali też zaszczytne tytuły: „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” i „Laur Ziemi Strzeleckiej”.

 

Od dziesięciu lat sztandarowym wydarzeniem każdego sezonu artystycznego Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica są koncerty Gali Noworocznej z udziałem profesjonalnych solistów i tancerzy, które gromadzą liczną publiczność. To dla tego przedsięwzięcia muzycy przygotowują nowy repertuar i wykazują nie­zwykłą pomysłowość w oprawie koncertów, a charakter tych występów jest absolutnie niepowtarzalny.

 

W tym roku 30 listopada i 1 grudnia w Zdzieszowicach zostaną zorganizowane jubileuszowe koncerty „Gala na bis”.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zmiana warty
Warsztaty mydlarskie
Nowe pomysły Zalesia

Odpowiedz