fbpx Czy znasz prawo o psach? | Strzelec Opolski

Czy znasz prawo o psach?

Czy znasz prawo o psach?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wielu mieszkańców gminy skarży się na biegające po ulicach psy.
- One zazwyczaj mają swoich właścicieli - mówi Czytelnik. - Tylko że właściciele ich nie pilnują i pozwalają im biegać gdzie chcą. Czasy, kiedy po wioskach spacerowały kury i latały bez dozoru psy, już dawno minęły. Teraz mamy jakieś normy, prawo, które obowiązuje nawet na wsi! Proszę, by na łamach „Strzelca” o tym przypomnieć!
Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego - tak stanowi miejscowe prawo. Właściciele zobowiązani są też do właściwego opiekowania się zwierzętami, a w szczególności - do niepozostawiania ich bez dozoru.
- Za zachowanie zwierząt domowych poza nieruchomościami ich posiadaczy odpowiada ich właściciel - przypomina wicewójt Piotr Pyka. - Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek kulturalno-oświatowych, o ile władający tymi placówkami nie postanowią inaczej, przy czym z zakazu zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników.
Właściciel powinien wyprowadzać psa na smyczy, a osobniki ras uważanych za agresywne powinny być prowadzone w kagańcu. Jedynie w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się spuszczenie psa ze smyczy, pod warunkiem, że jest on w kagańcu, a właściciel ma na oku jego zachowanie. Należy też posiadać zaświadczenie o aktualnym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.
- Bardzo ważne jest skuteczne zabezpieczenie psa trzymanego na terenie posesji przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia - podkreśla Piotr Pyka. - Za wyłapanie „bezpańskiego” psa i umieszczenie go w schronisku gmina ponosi koszty w wysokości 1730 zł. Może nimi obciążyć właściciela. 
Posesje, na których przebywa pies, powinny być oznaczone tabliczką ostrzegawczą z napisem np. „Uwaga! Zły pies” lub tabliczką z rysunkiem psa.
JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Drogi czekają w kolejce do naprawy
Biesiada w Gąsiorowicach
Starostwo przkłada termin
Z serdecznościami
Mało nas
Miły gest

Komentarze

Odpowiedz