Czy powstanie obwodnica miasta?

Czy powstanie obwodnica miasta?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Strzelce Opolskie wyszła z propozycją utworzenia tymczasowej małej obwodnicy północnej Strzelec. Prowadziłaby ona ulicami: Cementową, 1 Maja, Zakładową, Marka Prawego i Stawową. Tak zwana mała obwodnica północna miałaby być tymczasową alternatywą dla planów docelowej budowy dużej obwodnicy, którą za ponad 200 mln zł planuje zbudować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Duża obwodnica ma omijać miasto od strony południowej. Jednak plan ten zostanie zrealizowany w nieokreślonej przyszłości, najszybciej za 10 lat.

- Utworzenie tymczasowej obwodnicy, z wykorzystaniem istniejących dróg, wyprowadziłoby spory ruch samochodów z centrum miasta - mówi Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich.

W celu zachowania płynności na małej obwodnicy musiałyby powstać cztery ronda: w ciągu drogi krajowej przy ulicy Cementowej (A), przy ulicy Zakładowej i Marka Prawego (C) oraz przy ul. Stawowej i Toszeckiej (D), należałoby przebudować też rondo przy ulicy Cementowej i 1 Maja (B).

W realizację tego planu musi się zaangażować kilku zarządców: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz powiat i gmina. GDDKiA musiałaby wybudować dwa ronda, ZDW - jedno, powiat musi gruntownie wyremontować ulicę Zakładową, do gminy należałoby zmodernizowanie zbyt wąskiego ronda przy Cementowej i 1 Maja.

- W tej sprawie odbyły się liczne spotkania m.in. z przedstawicielami starostwa, urzędu marszałkowskiego i wojewody. Wszystkim ten projekt się podoba. Teraz czekamy na konkretne deklaracje właścicieli dróg dotyczące budowy rond - mówi Tadeusz Goc.

Koszt utworzenia małej obwodnicy oszacowano na 15 mln zł. Mogłaby ona powstać w ciągu dwóch lat. Niezależnie od decyzji pozostałych inwestorów starostwo powiatowe w tym roku gruntownie wyremontuje ulicę Zakładową w Strzelcach Opolskich.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Z sukcesem dbają o przyrodę
Obchodzili piękny jubileusz
Bezpłatne porady
Nie czytasz? Zacznij!
Kiedy polepszy się stan wody?

Odpowiedz