fbpx Czy gazociąg jest niebezpieczny? | Strzelec Opolski

Czy gazociąg jest niebezpieczny?

Czy gazociąg jest niebezpieczny?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W numerze 12 (967) SO przeczytałem o gazociągu, który ma przebiegać przez gminę Leśnica – mówi Czytelnik z Leśnicy. – Czy gazociąg jest bezpieczny? Czy istnieje jakieś zagrożenie z nim związane? Przez jakie miejscowości gminy Leśnica przebiegać będzie gazociąg? Jaka będzie kwota podatku od nieruchomości w skali roku dla gminy Leśnica? - pyta.

 

- Gaz-System podczas realizacji każdej inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie – mówi Mariusz Kozłowski, rzecznik prasowy firmy Gaz-System. - Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przez cały okres realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski i przyrodniczy, który będzie czuwał nad poprawnością wykonania inwestycji pod kątem technologii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Do budowy gazociągu stosowane są rury stalowe o zwiększonej grubości ścianki i wytrzymałości, zabezpieczone fabrycznie specjalną izolacją i systemem oddziaływań zapobiegającym korozji. Elementy wchodzące w skład budowanych obiektów będą poddane szczegółowym badaniom i próbom. Będą posiadały również niezbędne certyfikaty i atesty, a wszystkie prace związane z budową gazociągu wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod ścisłą kontrolą osób uprawnionych do pełnienia nadzoru - zapewnia.

 

Trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podlega próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym, wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.

 

Gaz-System zarządza siecią ponad 11 tysięcy kilometrów gazociągów przesyłowych i sukcesywnie realizuje plany modernizacyjne elementów sieci gazowej.

 

- W gminie Leśnica gazociąg przebiegać będzie przez Leśnicę, Raszową i Łąki Kozielskie. Ostateczna kwota podatku od nieruchomości zależeć będzie od wartości wybudowanej infrastruktury gazowej w danej lokalizacji, uwzględniając wszystkie nakłady i koszty z tym związane – wyjaśnia Mariusz Kozłowski. - Na terenie gminy gazociąg będzie miał długość ok. 8,2 km. Dopiero po zakończeniu realizacji i rozliczeniu księgowym nakładów będziemy znać kwotę podatku od nieruchomości, która zgodnie z przepisami wynosi do 2% wartości budowli w danej gminie.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świętowały urodziny
Zapraszamy na warsztaty
Godna reprezentacja

Odpowiedz