fbpx Czy gaz się opłaca? | Strzelec Opolski

Czy gaz się opłaca?

Czy gaz się opłaca?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na ostatniej sesji rady miasta gościł Marek Klyk, przedstawiciel firmy projektowej Eco-Unit. Przedstawił projekt założeń do uchwalanego planu dostawy ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego. Omówił kluczowe zagadnienia dotyczące zmian, jakie należy przedsięwziąć, aby ułatwić zaopatrzenie terenów inwestycyjnych czy klientów indywidualnych w pobór gazu na terenie gminy. Opierając się na wynikach badań, przedstawił dane, z których wynika, że ponad 89,8% mieszkańców gminy Leśnica korzysta z paliw opałowych stałych - głównie węgla czy koksu, a zaledwie 1% - ze źródeł odnawialnych.

 

W pierwszej kolejności odbiorcami gazu będą szkoły na terenie Leśnicy, dopiero w późniejszym etapie klienci indywidualni. Czy w związku z tym mieszkańcy będą zainteresowani nowymi, bardziej ekologicznymi rozwiązaniami? O zdanie zapytaliśmy burmistrza Leśnicy.

 

- Chcąc wpłynąć na poprawę jakości powietrza i jednocześnie mając świadomość, że mieszkańcy wybierają najtańsze paliwo - węglowe, kilka lat temu wprowadziliśmy dopłaty do wymiany starego pieca zasypowego na nowoczesne kotły z automatycznym podawaniem opału - mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Dzięki takiemu podejściu dajemy szansę większej grupie mieszkańców na wymianę pieca z dofinansowaniem. Wszystkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego opisane zostały na www.lesnica.pl w zakładce „Dofinansowania”. Na wymianę pieca można uzyskać wsparcie w kwocie do 3000 zł, a w roku 2018 na ten cel przeznaczyliśmy ponad 70 tys. zł. Równolegle rozmawiam z Polską Spółką Gazownictwa w temacie rozbudowy sieci gazu ziemnego ze Zdzieszowic do Leśnicy, co przy podłączeniu znacznej ilości mieszkańców, dałoby jeszcze większy efekt ekologiczny.

 

JOK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wspólne muzykowanie
Uczcili Niepodległą
Mali patrioci
Święto Marcina w Leśnicy

Odpowiedz