fbpx Cyber-przetarg | Strzelec Opolski

Cyber-przetarg

Cyber-przetarg

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina ogłasza przetarg, firmy składają w zamkniętych kopertach oferty. Koperty są komisyjnie otwierane. Wygrywa ta firma, która złożyła najniższą propozycję i spełniła wszystkie wymogi techniczne. Tak było do tej pory. Od niedawna niektóre przetargi ogłaszane przez gminę Strzelce mają jeszcze dalszy ciąg.

- Wprowadziliśmy możliwość dalszego licytowania przez Internet – mówi Hubert Waloszek, kierownik referatu zamówień publicznych. – Po otworzeniu kopert z ofertami na stronie internetowej publikujemy listę z informacjami, która firma ile zaoferowała za wykonanie danego zadania. Firmy mogą się zalogować na stronie internetowej i licytować dalej. Tyle że tu licytuje się w dół – kto da mniej. Wygrywa firma, której oferta jest najniższa. Przetestowaliśmy to niedawno po raz pierwszy przy przetargu na budowę ulicy ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich. Firmy złożyły oferty, sześć z nich spełniło wszystkie wymogi. Ta lista została opublikowana. Właściciele firm mieli możliwość zalogowania się na stronie internetowej. Pięciu z tego skorzystało, ale tylko 3 aktywnie licytowały w czasie aukcji elektronicznej.
Na razie urzędnicy planują, że taka formuła będzie stosowana tylko w większych przetargach. Choćby z tego względu, że aby wziąć udział w aukcji elektronicznej, firmy muszą posiadać podpis elektroniczny, a nie wszystkie podmioty go mają.
Niewiele jednostek wprowadziło możliwość organizacji przetargów w tej formie, choć od jakiegoś czasu prawo na to zezwala. Na Opolszczyźnie elektroniczne przetargi prowadzi samorząd Opola czy Politechnika Opolska. Strzelce Opolskie to jedna z pierwszych gmin, która się na to zdecydowała.
- Taka opcja daje przedsiębiorcom możliwość powalczenia o duże zlecenie – mówi Waloszek. – Wcześniej złożenie ofert kończyło całą procedurę. Najniższa oferta wygrywała. Teraz firmy mają okazję jeszcze trochę o to powalczyć. Biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest na rynku, dla wielu może to być atrakcyjna oferta.
Skorzystać może też gmina. W końcu im taniej firmy wykonają dane zadanie, tym więcej pieniędzy zostanie w kasie gminy. W czasie pierwszej aukcji elektronicznej firma, która ją wygrała, zeszła z ceny o ponad 30 tysięcy. Proponowała wstępnie kwotę 1,370 mln zł, ostatecznie wylicytowała wykonanie tej inwestycji za 1,340 mln zł. Miejmy nadzieję, że najniższa cena nie oznacza najgorszej jakości, bo niestety praktyka pokazuje, że często tak się dzieje.
pos

Odpowiedz