Co wyniknie ze współpracy?

Co wyniknie ze współpracy?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd planuje inwestycje w strefie gospodarczej. Część z nich zostanie wykonana wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Oto najważniejsze przedsięwzięcia:

1. W ubiegłym roku KSSE z własnych środków wykonała dokumentację potrzebną do budowy kanalizacji burzowej, zbiornika retencyjnego i przepompowni w strefie gospodarczej gminy Ujazd. Koszt samej budowy ma pokryć gmina, ale nie wyłącznie ze środków budżetowych.

- Staramy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożyliśmy już o nie wniosek - informuje Katarzyna Tomczyk z urzędu miejskiego w Ujeździe. - Czekamy na decyzję o przyznaniu środków. Najprawdopodobniej zapadnie ona w maju.

2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapłaciła za wykonanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Europejskiej z Amerykańską w strefie gospodarczej gminy Ujazd i budowę drogi wzdłuż ul. Starostrzeleckiej, tj. wzdłuż działki należącej do Mubei. KSSE przekazała środki finansowe również na budowę tej drogi. Za budowę ronda ma zapłacić gmina, ale nie wyłoży tylko swoich środków. Przyznano jej już dotację z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych (tzw. schetynówek). Dzięki temu powstanie czterowlotowe rondo z oświetleniem. Przetarg na budowę ronda i drogi już ruszył. Gmina czeka na oferty do 30 stycznia. Zadanie ma zostać wykonane do końca września tego roku.

3. Gmina zamierza wybudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Europejskiej (od ronda do lokalu gastronomicznego) oraz wzdłuż ul. Amerykańskiej. To zadanie ma być dofinansowane ze środków przyznanych z RPO WO 2014-2020 subregionowi kędzierzyńsko-strzeleckiemu.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
W ośrodku zdrowia go nie przyjęli...
Nowi przychodzą
Odkryj w sobie artystę
Nie przegap!

Odpowiedz